ecke
Mediale Schule


Bild
Une fois la route tracée,

on ne peut pas

ne plus poursuivre

St. Exupéry
Kurser i udvikling af Psykiske Evner og Channeling (Kanalisering)


Vore Psykiske Evner

De fleste mennesker har på et eller andet tidspunkt haft en oplevelse, som ikke lige kan forklares. Det kan være en déjà-vu oplevelse, hvor man fornemmer at have været et sted før. Et sted som man ikke har kendskab til fra dette liv. Andre mennesker oplever og fornemmer ting, der vil ske for dem selv eller andre. Disse intuitive oplevelser er en del af vores psykiske evner. De er vores røde tråd til den åndelige verden. Vores intuition kan være meget stærk, hvis vi bare tillader det.


Kursus 1: Lær din 6. sans at kende

På dette kursus træner vi i at lytte til vores intuition. Gennem forskellige øvelser træner vi det åndelige og intuitive i os. Vi arbejder med den side af os selv, som vi kan bruge til at mærke det ikke-fysiske. Derudover øver vi at kommunikere med vores åndelige vejledere, så vi fremover kan bruge den kontakt. De kan være en hjælp i spørgsmål angående kærlighed, arbejde og meget andet.
Når vi taler med vores vejledere, sker det for det meste ved at de bruger de af vores sanser, som er mest udprægede. Nogle kan måske høre en indre stemme (høresansen), hvor andre kan se dem (synssansen), og andre igen føle dem (følesansen). Men det kan også være en indre viden, som bare er der.
Vi lærer selvfølgelig at beskytte os for negative væsner, som kommer fra lavere åndelige sjælsplaner.


Kursus 2: Psykiske Evner

Her arbejder vi igen med den åndelige verden. Der laves øvelser, bl.a. pendulering. Derved bliver vi mere fortrolige med alt, hvad der ikke kan måles og vejes. Den åndelige verden giver os selv beviserne for deres eksistens.


Kursus 3: Channeling (Kanalisering):

På dette kursus øver vi igen kommunikationen med vore åndelige vejledere. Når vi taler med vores vejledere, sker det for det meste ved at de bruger de af vores egne sanser, som er mest udprægede. Det kan f.eks. være i form af en indre stemme (høresansen), hvor andre kan se dem (synssansen), og andre igen føle dem (følesansen), men det kan også være en indre viden, som bare er der.
Derefter øver vi at kanalisere. Dette er en proces, hvor vi tillader vore åndelige vejledere at bruge os som kanal, for at videregive os og vore medmennesker deres og andre åndelige væseners budskaber.
Når vi kanaliserer oplever vi, hvordan vi kan åbne os, for at videregive de budskaber, som vi får fra vores vejledere og andre åndelige individer. Når vi således øver os i kanalisering, er det vigtigt, at vi er opmærksom på, hvordan vi modtager disse budskaber.
Endvidere lærer vi at beskytte os for negative væsener, som kommer fra lavere sjælsplaner.
Dette kursus henvender sig først og fremmest til personer, som har et rimeligt afklaret forhold til livet med alle dets problemstillinger.OrnamentPå alle kurserne øves der også noget Chi Gong.


Kurser 2007

Kurserne kan tages som weekendkurser eller på 2 på hinanden følgende hverdage. De er opbyggede på den måde, så du/i selv vælger hvor på året de skal holdes. Kurserne skal dog besøges i nævnte rækkefølge for at Du/i får det optimale ud af det. Send en mail for at få yderligere information.


For alle kurserne gælder:
Sted: Holbergsgade 28, Kbh. K
Tid: kl. 10.30 - 17.30 begge dage
Priserne pr. kursus er: Ved 1 deltager: 2.700,-- kr., 2 deltagere: 2.300,-- kr./person, 3 deltagere 2.000,-- kr./person, 4 deltagere eller derover: 1.800,-- kr./person.


Print Topback