Medier og pseudoskeptikere, skeptiker, Kyrø, DR Danmarks Radio, Berlingske tidende, dårlig journalistik, fornemmelse for snyd
ecke
Mediale Schule
FORNEMMELSE FOR DANMARKS RADIO`S, JOURNALIST ØJVIND KYRØ`S OG PSEUDOSKEPTIKERNE`S SNYD


eller:
Hvordan man med ganske få mennesker med lidt snilde og andres store midler lokker 600`000 seere til at se en helt igennem løgneagtig fjernsynsudsendelse.


DEN SANDE HISTORIE OM SNYDET OG RANDIS MILLION

af André H. Corell


Lad det være sagt med det samme: Jeg har et godt forhold til pressen. For det ene, fordi jeg har nogle venner, som er journalister. For det andet fordi pressen er en del af vores hverdag. Ikke desto mindre har jeg haft et stort behov for at skrive denne historie. Simpelhen fordi protagonisterne har været (og delvis sandsynligvis stadigvæk er) så grove, at man ikke kan lade være at tænke på konsekvenserne for de mennesker som kommer i kløerne på dem, for nu at bruge et dansk udtryk.

Iflg. Politikens Ordbog er en journalist en skrivende medarbejder ved et journal el. lign., iflg. Petit Larousse (F, hvor ordet journal kommer fra) er en journal en tilbagevendende publikation som giver nyheder omkring litteratur, politik, videnskab og lign.

Desværre må man dog konstatere, at der er nogle enkelte individer, som på trods af, at de kalder sig for journalister, ikke skriver en journal over nogle faktiske begivenheder. Nej, de opfinder dem selv. Men dette er der for så vidt ikke noget galt i. Vi har allesammen fået noget med fra fødslen som hedder fantasi. Der er dog ikke noget sjovt ved at fortælle usandheder i længden, for det fleste bliver jo avsløret.

I vores tilfælde har journalisten en stor fjernsynsstation i ryggen, en "journal", som folk altid har opfattet for at værende seriøs. Og den står bag ved ham, selv efter at manipulationerne er kommet frem.

Det forholder sig nemlig sådan, at jo større oplæg en avis har, jo større en TV-station er, jo sværere et det for dem at komme med indrømmelser at have taget fejl m.h.t. hvor godt stoffet er blevet rechercheret. Det kunne jo anses som svaghed og få seeren til at overveje, om der ikke også på andre områder er blevet løjet.

TV-stationen går nemlig ud fra, at dagligsdagens borger ikke vil anlægge sag hvis han er fejlfortolket el. lign. Og dette har 3 grunde:

  • Sandsynligheden for at tabe mod en stor TV-station i retten er stor.
  • Det koster mange penge, mens journalisten får sine advokater stillet gratis til rådighed.
  • Der går lang tid før det kommer til retssagen, således at det højst afføder en lille artikel midt i avisen, hvor de fleste mennesker alligevel kun husker det de har set i den bedste sendetid.

Kejserens nye klæder - en moderne udgave

Mine medskriveres og min historie handler om sådan en sag. Sket i 2002 og 2003, går protagonisterne stadigvæk rundt iblandt os i kejserens nye klæder. Nogle er i mellemtiden blevet afskedigede, uden at offentligheden har fået at vide hvorfor. Skulle det være p.g.a. usandhederne i forbindelse med de nedesstående programmer? Det er noget der kunne tyde på det, men sandheden får vi vel aldrig at vide? Og desværre giver det jo ikke dem som har lidt under en løgnagtig udsendelse oprejsning.
Derfor følgende historie, som viser hvordan nogle mennesker i Danmark bruger store fjernsynsstationer og aviser for at få et fordrejet og falsk budskab ud.


1. Del
Randi`s million2003

Kære interesserede, 


denne beretning vil måske chokere dig. Den viser nemlig, hvordan en stor TV-station sammen med nogle medborgere, som har det som deres formål at nedgøre anderledes tænkende, griber til ulovlige og etisk forkastelige midler i deres kamp mod de alternative. Beretningen på denne side er sand og  påstandene beviste.

Læs beretningen kun, hvis du er indforstået med, at vi i den alternative helbredelsessektor skal have mulighed for at sige fra. Sige fra ved grove og personlige angreb.


Den som accepterer det onde uden at protestere
forbinder sig i virkelighed med det

Martin Luther King, 1925-1968

I forbindelse med følgende historie kan jeg anbefale at læse disse hjemmesider:

www.cfpf.org.uk og
www.mariondampier-jeans.com (begge om James Randi)
www.randi.org
www.victorzammit.com Victor Zammit har udlovet en dusør på 1.000.000 dollars hvis der er nogen der kan bevise, at det overnaturlige ikke eksisterer. Hans henvendelse til de danske "skeptikere" er blevet ubesvaret.
www.skepticalinvestigations.org (om rigtige skeptikere og sådan nogle der påstår at de er det, men kun nedgør tingene)
og 
www.dci.dk
www.astrologforeningen.dk (begge om Øjvind Kyrø)
www.skeptica.dk

Nordisk Skole overtager intet ansvar i forbindelse med de links og citater som der henvises til.


Flyvende maskiner,
der er tungere end luft,
er en umulighed.

Lord Kelvin, Matematiker og Fysiker, 1895


I nogle år har en amerikansk tryllekunstner kaldet James Randi holdt hele verden for nar ved at udlove en dusør på 1 million dollars til den person, som kan bevise at der er mere mellem himmel og jord. "The Challenge" (udfordringen) lyder således:


At JREF (James Randi Educational Foundation), we offer a one-million-dollar price to anyone who can show, under proper observing conditions, evidence of a paranormal, supernatural or occult power or event. 


På hans hjemmeside www.randi.org kan man få et overblik over hvad Randi står for.


  

Randi er "skeptikernes" store forbillede, og de ynder derfor at henvise til, at man bare kan gøre testen hos Randi, hvis man mener at man har evner indenfor den alternative branche. Og hvis man ikke består testen, så er man enten løgner eller har vildledt sig selv.


Bevisførelsen sker ifølge Randi på et af ham kontrolleret forsøg, som kan læses om på hans hjemmeside. Randi reagerer på ansøgningerne på forskellige måder. Er ansøgeren et medium så kan en lille detalje, som f.eks. at man ikke siger et navn, men kun "din mand" føre til, at man ikke "består". I andre tilfælde, hvor bevisførelsen ville være meget enkelt og han derved ville skulle udbetale sin million, afviser han simpelthen ansøgningen.


I sommeren 1999 søgte en tysk mand, Rico Kolodzey, en pranaist, om at måtte gennemføre forsøget. Kolodzey havde på det tidspunkt ikke spist i et halvt år, og ville gerne bevise, at han kunne leve uden mad. Bevisførelsen ville i dette tilfældet have været meget enkelt. Man lukker manden inde i 2-3 uger hvor han ikke får noget at spise.


Randi var uden tvivl klar over, at han derved vil skulle udbetale millionen. Hans svar til ansøgeren Rico Kolodzey lød derfor således:


........
Please don` treat us like children. We only respond to responsible claims.

Are you actually claiming that you have not consumed any food products except water, since the end of 1998? If this is what you are saying, did you think for one moment that we would believe it?

If this is actually your claim, you`re a liar and a fraud. We are not interested in pursuing this further, nor will we exchange correspondence with you on the matter.
........

Dette brev kan læses i hele sin længde på www.sabon.org/prana/randi1.jpg, og forklaringen på www.sabon.org/prana/challenge.html. Historien er desuden blevet offentliggjort på www.alternativescience.com/randi-retreats.htm.


"For at være fair har han aldrig sagt at han var andet end en showman, som bedst udtrykkes med hans egne ord: Jeg er en charlatan, en løgner, en tyv og snyder samtidigt. Alligevel så finder dem han har svinet til det ikke særlig morsomt.
Marion Dampier-JeansFørst fornægter folk en ting.
Så gør de nar ad den.
Endelig påstår de, at det har man hele tiden vidst.

Alexander von Humboldt, Geograf


2007

For et års tid siden kunne man læse på hr. Randi`s hjemmeside, at han nu (7 år efter (!), red.) havde bestemt sig for at ville give Kolodzey mulighed for at bevise, at denne kunne leve af prana. Og at de i ca. 100 dage havde sloges om, hvordan forsøget skulle foregå (jeg har selv talt med Kolodzey som siger, at han simpelthen blev svinet til).


Det bliver endnu bedre: Kort tid efter lavede Randi om på reglerne. Således står der på "Application" (ansøgningsskema) som "became effective on sunday, April 1st, 2007" under "Important": .........JREF will also NOT test claims that are likely to cause injury of any sort, such as those involving the withholding of air, food or water, or the use of illicit materials, drugs, or dangerous devices. 


Ganske snildt, ikke?
2. Del: Journalist Øjvind Kyrø: løgne, snyd eller manipulation?
Dagbogen - indledningen


16. april 2003

Jeg har i forbindelse med de første samtaler med en advokat valgt at skrive den uforkortede historie omkring DRTV´s program fornemmelse for snyd. Se også de nye tilføjelser, især under kapitlet: Historien om Øjvind Kyrø og DR-TV´s store stygge nummer, som jeg regner med at være færdig i løbet af de næste dage.


19. marts 2003
Har du set DRTV´s "Fornemmelse for snyd"? Så har du måske også læst artiklerne i BT 15. marts, Kristeligt Dagblad 18. marts og Politiken 20. marts, hvor vi som behandlere kommer til orde. Flere artikler er sandsynligvis på vej i dagspressen.
Sammen med 5 andre behandlere og med clairvoyantforeningens bestyrelse i spidsen, har jeg med dags dato valgt at sende en Klage over uetisk behandling af medvirkende til DRTV´s direktør Jørgen Ramskov, med "henblik på evt. senere  behandling i pressenævnet". De 5 behandlere er:
Gitte Walther, clairvoyant
Karen Boesen, erhvervsastrolog
Annet Kofoed, numerolog
Henning Juhl, jordstrålemand
Anita Nielsen, aurafotograf
Der er én ting, som alle behandlere er enige om: Øjvind Kyrø, Redaktionschef på DRTV, prøver ved hjælp af manipulation at vise den danske seer et forvrænget og forkert billede af den alternative virkelighed. Og DR er villig til at sende det. 
Programmet bliver sendt kort tid efter, at andre kanaler med succes har taget de alternative til sig. Alternative som har arbejdet med gode resultater. Skal DR´s program derfor ses som en reaktion til at påvirke den danske seer i en negativ retning?
 
Øjvind Kyrø laver et program, som han påstår skal være neutralt, og hvor jeg meget objektivt foran et uvildigt panel skulle kunne vise, at de ting som jeg påstår jeg kan, virkelig er rigtige. Jeg kan ikke få at vide hvad programmet hedder "vi har leget med nogle arbejdstitler". Vi aftaler dog, at jeg hele tiden vil have mulighed for at tage stilling til programmet. 
Programmet bliver siden, når alle optagelserne er i kassen (deltagerne får ikke lov at se det færdige program eller gøre indsigelser) døbt "Fornemmelse for snyd". En klar indikation af, at Øjvind Kyrø mest er interesseret i at vise, hvad jeg ikke kan. (Fornemmelsen, at Øjvind Kyrø kun er interesseret i at nedsable os deler jeg med de ovennævnte deltagere). Det er i tv-verdenen almindelig kendt, at man har et koncept, som man prøver at bevise. Det er ikke svært at se, hvad konceptet i fornemmelse for snyd-programmerne har været!
Jeg får at vide, at jeg sammen med et panel af uvildige mennesker skal udarbejde rammerne omkring hvordan jeg kan bevise ansigtstydning. Jeg bliver så fløjet ind fra Schweiz, hvor jeg befinder mig på det tidspunkt (og dermed har jeg jo også en flybillet i klemme).
Jeg bliver sat foran panelet, som meget hurtigt drejer samtalen i retningen af, at de gerne vil have at jeg beviser, at jeg kan se diabetes i ansigtet. De er slet ikke interesseret at finde de ovennævnte rammer. Jeg tager selvfølgelig mine forbehold, da det jo er ubehandlede sygdomme, som man kan se i ansigtet. Det vides i skrivende stund ikke, om DRTV sender alle mine forbehold. Men hvis de gør, kan du deraf se, at hverken panelet (blev de også snydt?) eller Øjvind Kyrø er interesseret i at afbryde forsøget, selv om de jo på det tidspunkt kan se, at der hverken bliver bevist eller modbevist noget som helst. For når samtalen med panelet er færdig bliver jeg jo lettere overrasket over at se, at der lige pludselig dukker 12 mennesker op, alle uden diabetes eller med behandlet diabetes. Det er efter den oplevelse ikke svært at forestille sig, hvordan programmet bliver klippet.


I en pressemeddelelse, som DRTV lægger ud på sin hjemmeside den 27. februar bliver de teorier, som jeg arbejder med, udsat for beskyldinger af den værste skuffe (se epilog 2). Disse ting har Øjvind Kyrø først taget ud af pressemeddelelsen efter jeg har truet med at anlægge sag og gav ham 24 timer til at slette det. De har dog haft lov til at stå der indtil den 14. marts, hvor jeg blev gjort opmærksom på DR´s hjemmeside.


Jeg er glad for, at alternative behandlere ikke længere finder sig i, at blive kørt rundt i manegen med, og glæder mig især til, at der findes nogle fjernsynskanaler, som seriøst er interesseret i hvad vi beskæftiger os med, og seriøst undersøger, om vi virkelig kan det som vi giver udtryk for. Således er der for mit vedkommende på Kanal Københavns Grønne Kanal i perioden fra 22. marts - 5. april 2003 en udsendelsesrække hvor jeg tyder en journalists ansigt.


20. marts 2003
I forlængelse af vores klage til direktør Jørgen Ramsbøll ringer jeg til ham, men kan desværre kun få fat i hans sekretær. Jeg beder hende om at give ham beskeden at gå ind på denne hjemmeside, læse hvad jeg har skrevet, og derefter venligst ringe tilbage til mig. Jørgen Ramsbøll har aldrig ringet.
3. Del: Nogle af Danmarks Radios ofre taler ud

Her følger beretningerne af nogle af de mennesker, som stillede sig til rådighed for et program, som siden viste sig at blive udsendelsesrækken fornemmelse for snyd. De enkelte "snydtes" historier er relativt kortfattede, da de blev skrevet nogenlunde sammen med at programmerne blev sendt. Beretningerne blev i begyndelsen udgivet på en hjemmeside for sig selv, www.presseofre.dk, som siden er blevet slettet. Dette er en uforkortet udgave af den. Min egen historie s. 13 til 23 har jeg slettet og beretter mere udførligt på resten af denne hjemmeside. 

DR-SNYD

Deltagerne i DR-programmet “Fornemmelse for snyd” giver her deres egne kommentarer til udsendelsen.
Af Karen Boesen, Ole Giber, Orla S. Pedersen, André H. Corell, Gitte Walther,
Henning Juhl

Hvem er vi?


Kære læser!

Disse websider er etableret med det formål, at almindelige mennesker, der bliver udsat for overgreb fra pressens side, kan komme til orde.
Vi er en gruppe, der, frivilligt eller ufrivilligt, har deltaget i udsendelserne: Fornemmelse for snyd, der i marts/april blev sendt på DR1. Disse udsendelser var produceret af Skandinavisk Film Kompagni, under ledelse af Kim O `Strit og Øjvind Kyrø. De ansvarlige i DR er naturligvis TV-direktør Jørgen Ramskov og redaktør Birdie Bjerregaard. Konsulenter på udsendelserne har været tryllekunstnerne James Randi og Niels Krøjgaard.
De skildringer, der bringes i udsendelsesrækken “ Fornemmelse for Snyd “, er produceret på baggrund af løgne, trusler og manipulation.
Vi har i forbindelse med plottes afsløring været magtesløse i vores forsøg på at blive behandlet fair, hvorfor vi kun har denne mulighed for at fortælle offentligheden om det sande forløb, hvorunder disse udsendelser er kommet til verden.
Yderligere giver vores erfaringer et godt indblik i, hvorledes visse journalister arbejder. Dette bør naturligvis også få os til at være ekstra årvågne og kritiske overfor mediernes behandling af mange forskellige emner.
Hver bidragyder er ansvarlig for sin egen historie og ikke andet. Resten af de kommentarer, der findes på presseofre.dk , er udfærdiget af
Karen Boesen.
Indholdsfortegnelse


Astrolog Karen Boesens beskrivelse
Falsk samtykkeerklæring nr. 1
Falsk samtykkeerklæring nr. 2
Ansigtstyder: André H. Corells beskrivelse
Clairvoyant: Gitte Walthers beskrivelse
Jordstråleopmåler: Orla S. Pedersens beskrivelse
Jordstråleopmåler: Henning Juhls beskrivelse
Astrolog: Ole Gibers beskrivelse
Numerolog: Annet Kofoeds beskrivelse (kommer senere)
3

11

12

13

23

26

28

29
S.3


Astrolog: Karen Boesens beskrivelse


Kære læser!

Som det vil fremgå af min beretning, der er rundsendt til mange forskellige fora, er jeg meget forbløffet over, hvorledes man fra Skandinavisk Film Kompagnis side, har grebet denne sag an. Selv er jeg medievant og har de sidste 15 år deltaget i masser af interviews i den skrevne presse, TV og Radio i både Europa og USA, og jeg har aldrig oplevet noget, der blot tilnærmelsesvis kommer på højde med denne journalistiske fremgangsmåde.

Min advokat har for nuværende indsendt en klage til Pressenævnet og direktør for DR1 Jørgen Ramskov. Sidstsnævnte svarede min advokat, at det havde været nødvendigt at bruge skjult kamera for at få visse oplysninger bragt på banen. Det er slet ikke det, sagen drejer sig om. Det drejer sig om, at jeg er blevet lokket i en fælde, hvor der er blevet løjet for mig, manipuleret med mine udtalelser, der er brugt kriminelle som sandhedsvidner, og de såkaldte ansøgere til den stilling, jeg skulle besætte, har underskrevet ( falsk ) på mine samtykkeerklæringer, hvor de skriftligt bevidner, at de er den, de giver sig ud for, og at jeg har tilladelse til at undersøge deres horoskoper i forbindelse med, viser det sig, en fiktiv arbejdsgiver.

Se venligst vedlagte Samtykkeerklæriner i slutningen af dette dokument.

Hele forløbet har været dybt uetisk, og jeg vil i samråd med min advokat vurdere, om der er basis for et erstatningskrav, som jeg selvfølgelig godt ved på forhånd er tabt for mit vedkommende. Men ikke desto mindre føler jeg, at det er vigtigt for mig at reagere.

Jeg står også fuldstændig uforstående overfor, at DR1 lader en person som James Randi komme til orde. Se venligst beskrivelsen af James Randi andetsteds på denne side.

Selvfølgelig kan man sige, at James Randi ligger fint i forlængelse af udsendelsens mål. Men James Randi er jo berygtet i USA, ikke kun blandt såkaldte alternative og astrologer, men også i den akademiske verden, hvor han er udelukket fra flere fora på grund af hans uetiske adfærd og fusk med data. Hans taktik, når folk passerer hans tests er også velkendt. Beskrives under punktet: James Randi.

Jeg har diskuteret med min advokat, om der var basis for, at vi inddrog 1.udsendelse i vores erstatningskrav, da man her for åben skærm lader James Randi kalde os kriminelle. Senere i 2. 3. udsendelse udvider han sine injurier til også at omfatte psykiske afvigere.

Jeg har forhørt mig hos de deltagere, jeg har kendskab, og ingen af os er dømt for kriminel virksomhed.

Min advokat mente, at det ville være vanskeligt at gøre noget ved en sådan udtalelse, da det jo er halsløs gerning at sagsøge en person i USA: Så vi må altså finde os i, at DR1 har formidlet disse uimodsagte og udokumenterede anklager.

Plottet fra Mogens Winther ( se venligst andetsteds på denne website beskrivelsen af denne person ) og Øjvind Kyrø`s side ( accepteret af Skandinavisk Film Kompagni og producer Kim O`Strit) gik i al sin enkelhed ud på at undersøge, om en erhvervsastrolog kunne skelne mellem en morder og en ansøger til en lederstilling indenfor rejsebranchen!!S.4


Hvis man fra Skandinavisk Film Kompagni`s side havde foretaget blot en smule reseach, ville man have kunne spare licensbetalerne for ca. 75.000 kr. Det beløb, som det rundt regnet kostede at producere mit indslag.

På min web ville man nemlig havde kunne læse følgende, der har stået der i ca. 6 – 7 år, efter at overlæge i psykiatri Mogens Jacobsen også havde luftet vanvittige påstande om, hvad astrologer er i stand til. www.erhvervsastrologi.dk Se venligst under analyser: kritik af astrologien.

”Mordere og andet godtfolk er vi, ifølge Mogens Jacobsen, heller ikke i stand til at adskille. Hvad kan de astrologer egentlig? Ja, ihvertfald ikke den slags julelege. Men det jeg til gengæld kan, er, at jeg til Mogens Jacobsen`s orientering, kan fortælle ham, at de konstellationer, der sædvanligvis findes i morderes horoskoper er helt identiske med markante indflydelser i horoskoper, der tilhører eksempelvis topledere i erhvervslivet og sportsfolk på eliteniveau. Dette kunne godt give én den tanke, at også her havde den frie vilje en rolle at spille.”

Hvis man i et horoskop var i stand til at se, at den pågældende ville ende som morder, var der vel dybest set ingen grund til at leve livet. Hvad synes læseren, vi skulle gøre på fødeklinikken, hvis denne absurde påstand holdt vand? Ikke nogen rar tanke vel?

Man kan jo så spørge sig selv, om disse ” mordere og narkokriminelle ”, hvis horoskoper jeg fik præsenteret af 2 medarbejdere fra Skandinavisk Film Kompagni, der underskrev falsk på de vedlagte papirer, og som fortalte om deres glorværdige karriere i rejsebranchen, overhovedet eksisterer? Denne vigtige sentens var udeladt i udsendelsen.

En udvælgelse foregår jo på den måde, at virksomheden selv har chekket alt vedr. tidligere beskæftigelse, referancer og lignende, inden jeg bliver inddraget.

I en udvælgelse ser man jo ikke tilbage, hvorfor skulle man det? Man laver prognoser og sammenlignende analyser mellem den nye medarbejder og dennes nærmeste overordnede.

Hele plottet vidner om en himmelråbende uvidenhed om, hvad astrologi er, og hvad man som astrolog er i stand til.

Muligheden for, at man også har været rystende ligeglad med dette, foreligger naturligvis også. Hele processens forløb kunne sagtens understøtte denne tanke. Man har været interesseret i at nedgøre astrologien godt og grundigt. Og dette med alle til rådighed stående midler.
_________________________________

Udsendelsen: Fornemmelse for Snyd.

Onsdag den 5. marts 2002.

Nedenstående er det forløb, som undertegnede oplevede, da udsendelserne blev tilrettelagt. Man kan vel roligt tale om, at det er noget af det mest uvederhæftige journalistik, man kan komme ud for.

Kære alle, Til De Danske Skeptikere, Satanistiske Skeptikere, Kristne Skeptikere, Astrologiske Fora. Bl.a. www.atrologforeningen.dk - www.astrology.dk, klienter, venner og familie.

Jeg har i dag haft besøg af journalist Øjvind Kyrø med crew, der producerer 4 udsendelser i regi af Skandinavisk Film Kompagni for DR 1. Hvis alt går planmæssigt vil den første af 4 udsendelser blive bragt den 20. marts. Den sidste iflg. produceren den 10. april. Sidstnævnte skulle være den, der omhandler astrologi.S.5


Man har valgt at køre alt ” alternativt” sammen, herunder astrologi, som jo ikke har noget med ” new age ” fænomener at gøre. Hvorfor man blander en 4000 år gammel tradition sammen med en 30-årig bevægelse, kan man kun gisne om.

Mine erfaringer er som følger: ( er der nogen, der ikke ved, hvem jeg er, så beskæftiger jeg mig med erhversastrologiske analyser, herunder leder – og medarbejderudvælgelse.)

Jeg er formand for : The International Society of Business Astrologers ( ISBA) , der hvert år afholder en kongres i forskellige europæiske hovedstæder.

www.erhvervsastrologi.dk www.businessastrologers.com

Mine erfaringer med Skandinavisk Film Kompagni og journalist Øjvind Kyrø, er dateret til slutningen af november 2002, hvor vi afholdt en kongres i London.

Ca. 2 – 3 uger før kongressen skulle finde sted, blev jeg ringet op af en person, Johan Balslev, der iflg. eget udsagt var dansk og bosat i Cornwall. Han ønskede at deltage i kongressen, hvilket jo var en helt naturlig begivenhed. Han blev tilmeldt og betalte for sin deltagelse. Dog kun èn enkelt dag.

Et par dage før kongressen blev jeg ringet op af en researcher fra Skandinavisk Film Kompagni, der fortalte mig, at de skulle til at producere nogle udsendelser om astrologi, og de var iflg. journalisten lige påbegyndt deres research, da de havde opdaget, at vi havde vores kongres i London. Denne ville de gerne deltage i. Her kom den første usandhed, da de, hvilket vil fremgå af det efterfølgende, havde foretaget masser af research længe forinden.

Da vores kongresser jo er åbne for alle, også journalister, var der naturligvis ingen problemer i deres deltagelse. De var tilstede – 4 personer, 2 journalister, 1 kameramand og en lydmand. Hele førstedagen sammen med deres- ved vi nu, samarbejdspartner Johan Balslev.

Johan Balslev ville gerne have en personlig samtale med mig under vores frokost, hvilket jeg selvfølgelig indvilligede i, da han iflg. eget udsagn skulle rejse til udlandet kort tid efter kongressens afslutning på. 1. dagen

Under vores samtale i frokostpausen fortalte Johan Balslev, at han havde en større formue i Sweitz, som han gerne ville have hjælp til at administrere. Dette afslog jeg naturligvis, da jeg ikke er finansiel astrolog, og jeg synes også dybest set, at penge er en kedsommelig størrelse at arbejde med. Derimod anbefalede jeg ham at rådføre sig med ISBA`s økonomer, der også er finansielle astrologer med årtiers erfaring.

Vi talte videre om erhvervsastrologi, og Johan Balslev fortalte mig, at han gerne ville have min hjælp i forbindelse med udvælgelse af lederemner til et rejsebureau, han ville åbne i København.

Dette kunne jeg naturligvis sagtens medvirke til, og jeg bad Johan Balslev om at kontakte mig, når jeg igen var hjemme i Danmark. Dette skete i den følgende uge.

Man forsøgte i første omgang at få mig lokket på glatis med ufuldstændige oplysninger, som man mente var ”gode nok” Lidt i stil med, hvad man foretog sig overfor Ole Giber i sin tid, hvor Mogens Winther bestilte et computerhoroskop til sin bedstefar Josef Mengele. Korrespondancen ses nedenfor.S.6


From: “balslev_raper” <balslev_raper@compuserve.com

To: “Karen Boesen” <astrolog@post5.tele.dk

Sent: Tuesday, December 17, 2002 12:15 PM

Subject: Re: Rekrutering og bogKære Karen Boesen


Jeg vil gerne bestille din bog, så jeg kan læse mere om de ting der blev sagt på konferencen.

Vi har nu besluttet at besætte to stillinger og har fået flere ansøgninger.

Og så har jeg besluttet, at jeg gerne vil have lagt fire horoskoper og få dit råd om, hvem jeg skal ansætte i en dansk afdeling, som vi skal åbne næste år.

Jeg skal sammen med andre turist virksomheder her i Cornwall fådanskerne til at rejse mere hertil. Og vi satser på at ansætte en, der er ansvarlig for salg og PR og en anden, der skal stå for booking og især for regnskaberne og bogholderi.

Vi har længe arbejdet på sagen, men det har været svært at finde de rigtige folk, og jeg er stadig en del i tvivl om, hvem af de fire der erde rigtige til at ansætte på de to poster.

Men her er de så, de fire mænd:TIL SALG/PR:

Den første er født den 18.03.1961 på Amtssygehuset i Roskilde Domsogn Den anden er født 3. juli 1949 mellem kl. 5.45 og 6.00 på Rigshospitalet i København TIL

BOOKING/REGNSKABER/BOGHOLDERI

Den tredie er også født på Rigshospitalet i København, den 21. august 1952 Den fjerde er født 16. januar 1959 kl. 17.30 i Sankt Stefans Sogn på Nørrebro i København


For de to, hvor der mangler tidspunkt for fødselen, kan jeg ikke komme det nærmere, uden det ville virke mærkeligt.. Jeg håber du alligevel kanklare det.


Det bliver mest mig som dansker de skal samarbejde med og mine detaljerhar jeg sendt til Jer.


Hvor meget koster sådan en analyse med fire horoskoper?

Venlig hilsen
S.7


Johan Balslev

Lower Penhallow Farm

Ruanhighlanes

TR2 5LS Cornwall

UK

----- Original Message -----

From: “Karen Boesen” <astrolog@post5.tele.dk

To: “balslev_raper” <balslev_raper@compuserve.com

Sent: Wednesday, December 18, 2002 10:16 AM

Subject: Re: Rekrutering og bogKære Johan Balslev,


tak for din mail.


Jeg bliver nødt til at sige fra overfor opgaven, ihvertfald i denudformning du skitserer.

Men selvfølgelig ved du ikke, hvilke ( ret strenge ) krav, der stilles fra de danske myndigheder i forbindelse med rekruttering. Men jeg er registreret hos myndighederne, og det betyder, at jeg skal overholde følgende i forbindelse med leder – og medarbejderudvælgelse:


Ansøgeren skal oplyses om, hvad jeg laver. Altså astrologi.

Vedkommende skal selv - skriftligt - udlevere alle relevante oplysningertil mig, samt skrive under på en erklæring, hvori den pågældende giver mig lov til at foretage omtalte analyser. Endvidere skal hver enkelt kandidat møde hos mig personligt til en samtale.


Som du kan se, er der ikke mulighed for at løse opgaven på de præmisser,som du fremsender i din mail.


Det, vi derimod kan gøre, er, at vi kan opstille en årsprognose for diteget vedkommende. Heri kan vi se, om det vil være en optimal beslutning, ikke mindst tidsmæssigt, som du er i færd med at træffe. Man kan også eksempelvis se, hvornår du skal ansætte nye medarbejdere. Yderligere vil jeg anbefale dig at bruge astrologien, når du påtænker at starte en ny afdeling her i Danmark.


Alle disse spørgsmål kan du læse om i min bog, der bliver afsendt i dag.


Bogen koster kr. 248 + postage kr. 36. Ialt kr. 284, som kan fremsendes pr check eller indbetales på min konto.


Har du yderligere kommentarer eller spørgsmål, må du endelig kontakte mig snarest muligt
S.8
Med venlig hilsen


Karen Boesen

Frederikssundsvej 128 C

2700 Brønshøj


Overførsel til bank:


BG-Bank Frederikssundsvej 154 D

2700 Brønshøj


Reg. nr. 0258 Kontonr. 258-04-12966.


----- Original Message -----

From: “balslev_raper” <balslev_raper@compuserve.com

To: “Karen Boesen” <astrolog@post5.tele.dk

Sent: Friday, December 20, 2002 3:39 PM

Subject: Re: RekruteringKære Karen Boesen


Det er da godt nok nogle stramme regler, men det er der jo ikke nogetoverraskende i fra dansk side.

Jeg har nu talt med to af de fire kandidater og ingen af dem har nogetproblem med at du lægger et horoskop for dem, selvom jeg var lidt bekymretfor at spørge dem og egentlig helst havde været foruden.Men to af de fire som jeg har fået fat påsamtykker og er faktisk mere positive end jeg havde regnet med.


Men som sagt har jeg altså lidt travlt med at få filialen op at stå og fåansat to mand, så er det ikke muligt at vi kan få lavet analysen megetsnart? To af dem, jeg har i kiggerten er parat til at mødes med dig, når duhar tid. Og i forbindelse med mødet kan du jo få deres underskrifter pådine papirer. De to sidste må du vente lidt med for den ene er på langjuleferie og den anden har meget travlt på sit arbejde og jeg har ikke fåettalt med ham endnu.Hvis det er i orden lad mig vide pris og hvornår du kan møde dem.Jeg vil være ærgelig over ikke at få dit besyv med.
S.9Venlig hilsen


Johan Balslev

----- Original Message -----

From: “balslev_raper” <balslev_raper@compuserve.com

To: “Karen Boesen” <astrolog@post5.tele.dk

Sent: Sunday, December 29, 2002 11:27 PM

Subject: Re: RekruteringKære Karen Boesen,


Tak for tilbage melding.


De to kandidater, Jørgen Hoppe og Jørgen Chemnitz vil ringe til dig påtelefon 38 28 73 76 enten Mandag den 30 Dec. eller senere. Jeg håber ifår ordnet nødvendige aftaler og oplysninger.


Det vil være fint hvis analyserne kan blive færdige omkring den 7 Jan.


Angående mine data som jeg tidligere e mailede til MichaelISBA webmaster skal jeg gentage.


Johan Balslev


Født den 6 Juli 1943 på Hauserplads 32 i Købehavn kl. 10.45

Bryllupsdag 24-6-1967

Datters fødselsdag 24 Marts 1972

Startede Cornwall virksomhed 26-9-1996Håber ovenstående er fyldestgørende,Venlig hilsen,


Johan Balslev


_____________________________________


Vi foretog på baggrund af de to ” kandidater ” , som Johan Balslev stillede med en analyse, og jeg anbefalede den ene af de to til besættelse af lederstillingen, da han bl.a. i sit horoskop havde de kombinationer, der sædvanligvis er ledere til del. Disse kombinationer figurerer altid i horoskoper for ledere i erhvervslivet, voldtægtsforbrydere, mordere og lignende godtfolk. Det er den samme energi, der er drivkraften. Man bestemmer så selv, om man vil bruge den på den ene eller den anden måde.

Jeg undrede mig dog lidt over, om den person, der sad foran mig, skulle havde den power, der ligger i de aspekter, der her er tale om. Men da vedkommende havde mistet en partner, iflg. eget udsagn, kunne årsagen jo være at finde her. John Berger forekom ret intetsigende og tandløs.S.10Jeg forbandt selvfølgelig ikke denne udvælgelse med optagelserne om erhvervs – og finansiel astrologi i London.

I fredags blev jeg igen ringet op af journalist Øjvind Kyrø fra Skandinavisk Film Kompagni, der bad om et ekstra interview, fordi han havde nogle supplerende spørgsmål. Dette indviljede jeg i..

Efter at vi i interviewet havde talt om de normale aspekter af erhvervsastrologien, sagde: han pludseligt: ” Du har en klient, der hedder Johan Balslev, og du har anbefalet ham at ansætte en morder i en lederstilling!! Surprise – surprise.”

Jeg blev naturligvis ret forbløffet, og i første omgang forstod jeg slet ikke, hvad manden mente.

Det viste sig nu i vores samtale, mens kamaraet kørte:, at de to” kandidater” John Berger og Jørgen Chemnitz, var 3. rangs skuespillere, som man havde fået til at spille rollen som ” ansøgere”. De horoskoper som de og Johan Balslev præsenterede, tilhørte henholdsvis en narkoforbryder og en morder. Begge sad i fængsel!!

John Berger og Jørgen Chemnitz havde underskrevet mine samtykkeerklæringer, som ses her på siden, men havde udleveret falske data.

Det var jo bekvemt, at indehaverne af disse data sidder i fængsel. Det gør det jo vanskeligt for den pågældende at vise sine evner. Hvorfor laver man en test, hvis resultat ikke kan verificeres? Angst for at astrologien skulle virke? Ja, man gør sig sine tanker.

Inden vi var nået til denne del af samtalen, havde Øjvind Kyrø forsøgt at pejle sig ind på emnet, for om muligt at få mig til at gå i andre fælder.

F.eks. spurgte han: ” Kan man se i et horoskop, hvad der er gået forud? ” Hertil svarede jeg, at man naturligvis kunne regne sig frem til aspekterne, men hvilken adfærd og hvilke beslutninger, den pågældende havde truffet, kunne man jo ikke vide noget om. Vi har jo vores frie vilje. Yderligere gav jeg eksempler fra min daglige praksis med horoskoper, hvis indehavere osv. aldrig havde brugt deres potentialer. Et horoskop er jo et arbejdsredskab – ikke en facitliste.

Da sagens rette sammenhæng var kommet for dagen, blev jeg naturligvis glad for, at jeg havde ”udvalgt” morderen. Det stemmer jo fint overens med astrologisk teori. Hvis vi ikke havde folk med disse aspekter, kunne vi jo nedlægge 2/3 mindst, af dansk erhvervsliv.

Journalisten var dog ikke tilfreds, da han forklarede mig, at morderens medfanger slet ikke kunne se, at morderen var hverken kreativ eller idèrig. Goddag mand økseskaft! Vi har sandelig ikke her at gøre med den skarpeste kniv i skuffen!! .

Læren, af dette for mig, har været, at man har 3 muligheder, når man bliver kontaktet af journalister for interviews. Den ene er at sige NEJ TAK, Den anden, at man før interviewet beder om spørgsmålene i skriftlig og underskrevet stand. Eller som den 3. mulighed, at man kun medvirker i direkte udsendelser.

Karen BoesenS.11


S.12


S.23Clairvoyant: Gitte Walthers beskrivelse

I okt. 02 blev jeg kontaktet af en af Skandinavisk Film Kompagnis medarbejdere Mette Nissen, som begrundede henvendelsen til mig med min medvirken i et TV-afsnit af »Fornemmelse for mord«. Hun spurgte om jeg ønskede at medvirke i en udsendelsesrække for DR1, som havde til hensigt at vise hvad almindelige danskere kan bruge de alternative brancher til. Dertil behøvede de bl.a. en clairvoyant, som kunne fortælle hvad clairvoyance var for noget samt demonstration af en clairvoyance.

Det skulle siden vise sig, at den skjulte dagsorden var en ganske anden. Ikke så sært, at jeg på utallige forespørgsler ikke kunne få svar på hvad programmet skulle hedde. Jeg fik hver gang jeg spurgte at vide, at det i hvert fald med sikkerhed ville være en neutral titel, men at de ikke vidste det endnu!!

Den skjulte dagsorden åbenbarer sig desværre først langt senere: Nemlig en på forhånd given redaktionel målsætning, som utvetydigt kun havde til hensigt at fremstille alle repræsentanter fra div. forskellige alternative brancher som bondefangere og kriminelle, der alene har til formål at franarre folk deres penge.

Vi aftaler en aften i nov. 2002, hvor jeg skal møde filmholdet, som til lejligheden vil sørge for at engagere nu 3 »prøve-klienter« og hvor de efter deres eget ønske ville prøve skabe en »home-party-agtig« stemning, på den angivne mødeadresse.

Da jeg er clairvoyant, får jeg naturligvis intet at vide om de 3 »prøve-klienter« på forhånd. Foran kameraet den aften fortæller jeg om clairvoyance i ca. 11⁄2 time. Det skulle siden vise sig, at dette blot var et skalkeskjul for at få mig til at tale om kontakt til afdøde. For det var det eneste, som siden viste sig at have redaktionel interesse. 11⁄2 time bliver til 11⁄2 minut!

Jeg var tvært imod blevet oplyst om at TV-seerne skulle informeres om hvad clairvoyance kunne benyttes til for »den gængse bruger« af clairvoyance!

Af hensyn til klienterne havde jeg på forhånd - mundtligt! - (hvor godtroende kan man være) aftalt, at jeg havde vetoret på at få fraklippet udtalelser, som kunne kompromittere klienten for åben skærm.

Efter de tre »prøve-clairvoyancer« (Dette udtryk anvendt fordi en clairvoyance normalt varer 1 time) på gennemsnitlig 25 min. pr. stk. tager jeg intetanende hjem, og tilskriver aftenens lidt anspændte stemning min manglende rutine med TV-mediet. Efter aftenens optagelser er tilendebragt når jeg dog at spørge »prøve-klienterne« om deres profession, som jeg undervejs i clairvoyancerne ikke havde fået clairvoyante beskeder om. Til min store overraskelse er det en præst, en psykiater samt en rektor for præsternes efteruddannelse. Erhversgrupper som »tilfældigvis« pr. definition er i opposition til de clairvoyantes virke. Løjerligt nok for øvrigt, idet jeg godt gad se en præst forsøge at efterprøve Folkekirkens forkyndelse videnskabeligt. Det er i øvrigt siden kommet mig for øre, at produceren Øjvind Kyrø selv er troende baptist. Kunne det tænkes at baptister betragter »sådan nogen som os« som »djævelens yngel«, som med al magt bør elimineres?S.24Da jeg ankommer denne aften, møder og taler jeg for første gang med produceren Øjvind Kyrø, som inden vi går i gang spørger mig om hvad jeg skal have for at medvirke. Stor er min forundring, idet jeg, som repliceret til Øjvind Kyrø, troede jeg skulle medvirke gratis i den gode sags tjeneste. Dertil svarer han: “Du skal da ha’ hvad du skal ha’. Vi andre arbejder jo heller ikke gratis«. Så et par dage efter sender jeg på hans opfordring en faktura til Skandinavisk Film Kompagni. Det skulle side vise sig, at selv der var der en skjult ondskabsfuld hensigt. Jeg har siden erfaret, at kun én af de øvrige medvirkende har fået betaling for sin deltagelse, hvilket i feb. 03 ifølge ansvarshavende redaktør på Skandinavisk Film Kompagni Kim O’Strit er en fejl. Men mig bekendt er der i skrivende stund endnu ikke rettet på denne såkaldte fejl!

I januar 03 bliver jeg igen kontaktet af redaktionen, som nu gerne vil stille mig et par supplerende spørgsmål. Vi aftaler en dato, og Kyrø samt et par filmfolk ankommer til mit hjem. I telefonen spørger jeg forinden hvad de ønsker at spørge om. »Det kan vi altid tale om, når vi kommer«, lød svaret. Ved ankomst spørger jeg atter, hvad anledningen til deres besøg er. »Det finder vi ud af«, lød det undvigende svar.

Vi clairvoyante er følsomme væsner. Samme morgen, hvor de skulle komme om aftenen, fik jeg feber for første gang i mit voksenliv, og midt i min febrile og altid godtroende tilstand aner jeg stadig ikke uråd. Bagefter kan jeg naturligvis godt se sammenhængen mellem feberen om morgenen og det overgreb jeg skulle udsættes for om aftenen!

Pludselig snurrer kameraet og jeg bliver spurgt: »Ja, Gitte Walther, formand for Clairvoyant Foreningen, du påstår jo at du kan tale med ånder. Er du villig til at stille op i morgen kl. 18.00 og bevise din påstand overfor et panel bestående at højtestimerede og respekterede personer. Du kan vinde 1 mill. $«.

Idet spørgeformen er direkte fjendtlig, svarer jeg undvigende og udbeder mig betænkningstid. Så regner det derefter ned over mig med usaglige og perfide spørgsmål som f.eks.: »Gitte Walther, formand for Clairvoyant Foreningen«…(bemærk her, at pludselig er jeg ikke privatpersonen Gitte som hidtil, men fremhæves nu som repræsentant for en forening som tæller over 100 medlemmer. Det giver naturligvis ekstra journalistisk »bonus« i form af at give seerne en fornemmelse af at redaktionen har fået fat i en »stor fisk«, som nu skal afsløres i sit svindelforetagende)….«

Du har pålagt Danmarks Radio en udgift på 3.750,- Synes du selv du er pengene værd?« Er det ikke strengt? Husk her, at faktureringen fandt sted på producerens egen direkte opfordring, hvor beløbet på forhånd blev aftalt med ham!

Stadig for snurrende kamera bliver jeg derefter forevist et grovklip af mine clairvoyancer fra et lille medbragt kamera. Ud af 5 kvarters clairvoyance skønner jeg at der bliver benyttet ca. 5 min.’s udtalelser, med krydsklip til de tre »prøve-klienter«, som så retorisk afviser korrektheden af mine udsagn.

Hvad med de sidste 1 time og 10 min.? F.eks. mine beskeder til »klienterne«, der bl.a. omhandlede skyldfølelse over morens alkoholproblem. En andens ægteskabelige problemer, samt vedkommendes specielle forhold til sin mellemste homoseksuelle søn o.s.v.S.25Midt under interviewet, lige efter jeg havde overværet det første grovklip af det som skulle bringes i TV, blev jeg faktisk så chokeret over den udelt negative fremstilling af mine clairvoyancer, at jeg efterfølgende gik i affekt, og vitterligt en stund troede, at mine præstationer var »helt ude i hampen«. Derfor kommenterer jeg i min chokerede tilstand indslaget undskyldende, og siger at hvis det er standarden for den aftens præstationer, så er det ikke godt nok! Kommer endda med en latterlig forklaring om at hvis det virkelig er så dårlig en præstation, kan det måske skyldes, at hvis det er redaktionenes hensigt at jeg »skulle nakkes«, kan der have været åndelige negativ tilstedeværelse, som ønskede at hjælpe redaktionen med deres hensigt, og derfor har manipuleret med mig. Tænk hvad man skal høre sig selv sige, når man handler i chok og selvforsvar mod det journalistiske magtmisbrug...Disse udsagn blev naturligvis vist i TV! Det er faktisk først efter at filmholdet er gået, at det i al sin lysende enkelthed går op for mig, at der er manipuleret med materialet, og at grovklippet naturligvis kun bestod af udsagn, som kunne tilbagevises.

Til dato ved jeg stadig ikke om »prøve-klienterne« medvirkede med denne desavouering og åbenlyse manipulation for øje. Har redaktionen sikret sig kun at engagere »klienter«, som ønskede at imødekomme den på forhånd givne negative dagsorden. Tog de på forhånd afstand fra fænomenet clairvoyance, og ønskede de kun at fremføre deres forudfattede negative holdning, til trods for rigtigheden i forhåbentlig en pæn del af de oplysninger jeg kom med. (De klip, som selvfølgelig ikke bliver vist på TV!) Eller blev de også udnyttet, i form af at det kun er de tilbagevisende udsagn, der bliver bragt? Jeg må desværre hælde til den første formodning.

Jeg ved endnu ikke hvor sandheden ligger, idet jeg overhovedet ingen respons har fået på de clairvoyante beskeder jeg afgav den aften. Men sandsynligheden for at ALT hvad jeg sagde er forkert, som det bliver fremstillet i udsendelsen, ville faktisk i sig selv være noget en præstation!


Med venlig hilsen

Gitte WaltherS.26


Jordstråleopmåler:
Orla S. Pedersens beskrivelse

S.27


S.28


Jordstråleopmåler:

Henning Juhls beskrivelse


S.29


Astrolog: Ole Gibers beskrivelse


Jeg var til møde hos et produktions selskab, der ville lave en udsendelse om erhvervsastrologi, der angiveligt skal sendes på DR 1. De påstod, de havde været med Erhvervsastrolog Karen Boesen i England til kongres.
Alle forhåndsaftaler blev dog brudt da jeg ankom til mødet. Jeg fornemmede intuitivt hurtigt, at det var indtjeningen ved erhvervet, de ville focusere på.

De spurgte; hvorfor jeg ikke ville ankomme i min kostbare bil, og ej heller ville lade mig filme foran Nordeas hovedkontor - alt sammen med henblik på at tage fusen på mig.

De påstod, at de ville tale om erhvervsastrologi og ville gerne om jeg ud af 20 horoskoper kunne udpege 10 tilhørende evnesvage ? Min undren var stor, for var det erhvervsastrologi ?

Journalisten jeg talte med var ikke den skarpeste kniv i skuffen. Han anede intet om astrologi - og blev hængende ved ugeblads terminologien, mere fattede han ikke.

Jeg spurgte, om ikke det var en ide at sætte sig ind i hvad det handler om. Han blev blot ved at vende tilbage til, at der måtte kunne tjenes gode penge på astrologien - andet interesserede ham ikke.

Ole Giber.
www.giber.dk

end

4. Del: Programmet "Fornemmelse for snyd"
Dagbogen forår 2003


25. - 29. marts 2003

Kære venner, 
tak for jeres uvurderlige støtte i denne dybt alvorlige og krænkende sag.
I løbet af de næste dage vil jeg på denne hjemmeside, til skræk og advarsel for alle seriøst arbejdende behandlere i dagens Danmark, skrive den usminskede historie om, hvordan Øjvind Kyrø og DRTV uden finere fornemmelser snyder sig til programmet fornemmelse for snyd. Lad jer ikke forvirre, selv om jeres barnetro om et seriøst Danmarks Radio bliver sat på en hård prøve.
Jeg har med dato 21. og 23. marts i 2 mails endnu en gang appeleret til produktionschef Kim O`Strits etik og sunde fornuft, og bedt ham om at tage "fornemmelse for snyd" af programmet. Om det er lykkedes kan du jo se den 27. marts og de følgende 4 torsdage. 
Kim O´Strit har aldrig ringet.


25. marts - 17. april 2003
Historien om DR-TV og Øjvind Kyrø´s store stygge nummer

og hvordan man som journalist for en stor TV-station uden finere fornemmelser snyder nogle sagesløse mennesker.
I begyndelsen af november 2002 er jeg sammen med nogle medarbejdere på messen Mystikens Univers. Vi promoverer ansigtstydning og regressionsterapi, hvor jeg giver nogle små smagsprøver på ansigtstydningen. Da jeg tidligere er blevet fejlfortolket af en journalist ved Berlingske Tidende, og derved sat i forbindelse med noget ubehageligt (se senere), som jeg ikke havde mulighed for at tage stilling til, beder jeg min sekretær Marga om at være i nærheden, hvis der skulle komme nogle journalister. Dette med henblik på, at jeg har et vidne, som kan overhøre samtalen og mine forbehold. 4 ører hører bedre end 2.
Fredag eftermiddag kommer Øjvind Kyrø, redaktionschef på Danmarks Radio, sammen med sit team inklusive en medarbejder, som hedder Mette. Kyrø spørger, om jeg kan analysere hende. Kyrø har ikke noget visitkort på sig, hvilket jeg synes er mærkeligt, når man arbejder på en stor TV-station. Efter jeg har spurgt om hans navn et par gange, mener jeg at have forstået det. På mit spørgsmål, hvad de vil bruge materialet til, siger Kyrø, at de kommer fra "Profilen"(!), og at de er ved at lave et objektivt (!) program. Jeg gør Kyrø opmærksom på, at det er mig magtpåliggende, at jeg hele tiden har mulighed for at tage stilling til det, og at jeg ikke vil bringes i forbindelse med nogen eller noget som helst, som ikke umiddelbart har med ansigtstydningen at gøre, sådan som jeg formidler den. I så fald vil jeg gerne have mulighed for at komme med mine kommentarer på samme måde. Kyrø bekræfter dette, "Jamen klart, selvfølgeligt da. Vi sender ikke noget som du ikke kan tage stilling til". Marga overhører samtalen.


Jeg analyserer Mette som ønsket. Jeg kan godt mærke, at der er et eller andet galt, det virker bl.a. som om Mette føler sig utilpas. Jeg har dog lidt svært med rigtigt at få fat i, hvad det er. Da jeg havde en cykelulykke samme morgen, giver jeg den skylden. Det går først senere op for mig, at ulykker og sygdom fortæller os, når vi i situationer, som virker mærkelige, skal træde et skridt tilbage og vurdere igen. Det samme skulle jeg have gjort p.g.a. Kyrø´s utiltalende måde ved at spørge mig om ting og afbryde hele tiden, som gør det svært for mig at samle mig omkring analysen. Kyrø viser endvidere sin sensationslystne side "du må da kunne sige noget negativt om hende". Jeg afviser, det er ikke min opgave at udstille og nedgøre folk, og gør tydningen færdig. (Den opmærksomme tilskuer har sikkert lagt mærke til, at denne del ikke blev vist i programmet. Sandsynligvis fordi jeg analyserede rigtigt.)


Kyrø kontakter mig et par måneder senere, mens jeg er i Schweiz, og siger, at de gerne vil have mine kommentarer til nogle kommentarer som de har indhentet af "nogen". Jeg kan ikke få at vide hvem det er. Der kommer en af hans kvindelige journalister rejsende med sin fyr, og filmer samtidigt med at jeg ser videoen med hvad der viste sig at være læge Bojsen-Møllers kommentarer.


Da jeg tidligere har læst nogle semestre medicin kender jeg godt Finn Bojsen-Møller. En kapacitet indenfor naturvidenskaben.
Jeg lader her Bojsen-Møllers kommentarer tale for sig selv: "Nysgerrigheden sidder ikke i næsen, den sidder i hjernen", "nakkelinjen ville jeg ikke gå i en bar og forsøge at score på", "der er ikke en sammenhæng mellem hjernens størrelse og intelligens" (har jeg aldrig påstået). Sjovt, hvordan kan en lektor i anatomi, som terper sine elever til at være nøjagtige i beskrivelsen af menneskets anatomi og fysiologi, fordreje et andet menneskets mest banale sætninger?


Det er jo interessant at se, hvordan nutidens "eksperter" fordømmer og latterliggør videnskaber som ikke er anerkendte. Sjovt nok er det jo de såkaldte "eksperter", nutidens inkvisitorer, der beslutter, om ting skal anerkendes. Selvsamme "eksperter" vil efter alt at dømme blive grinet af i en ikke så fjern fremtid. Vi ved jo allesammen, hvordan det f.eks. gik stakkels Galileo Galilei, som af inkvisitions-eksperterne blev tvunget til at afsværge læren om, at jorden kredser omkring solen. I dag ved hvert barn, at det forholder sig sådan, og vi kan kun undre os over datidens "eksperters" snæversynethed. Og, som forskeren Egli siger: Snæversynethed p.g.a. udelukkende rationel tankegang hæmmer den menneskelige udvikling. Ratioen søger udenfor, mens sand viden, sand udvikling kommer indefra.


Som allerede nævnt får jeg så mulighed for at give mine kommentarer til Finn Bojsen-Møllers udtalelser. Bl.a. inviterer jeg her Bojsen-Møller til at komme på et af mine hold, idet jeg citerer en af mine læremestre, Johann Caspar Lavater med: "Hvis man er interesseret i en sag, så skal man læse bogen flere gange. Hvis man derimod er skeptiker, skal man læse den mindst én gang for at kunne udtale sig om sagen." Denne udtalelse, samt de fleste andre er skyndsomt klippet væk i det endelige program.


Journalisten spørger mig så, om jeg har lyst til at vinde en million, som en amerikaner (se ovenfor, jeg vidste på det tidspunkt ikke, hvem Randi var) har udlovet, hvis man kan bevise noget overnaturligt overfor et uvildigt panel. Det siger jeg selvfølgelig ja til, men gør samtidigt opmærksom på, at jeg jo er idealist, og at det derfor betyder mere for mig at vise, at de ting, som jeg beskæftiger mig med, er rigtige (er også blevet klippet væk, sandsynligvis fordi jeg ikke reagerede så enthusiastisk som de gerne ville på lovningen af en million).


Kyrø kontakter mig et par dage senere for at spørge, om jeg er interesseret i at komme til Danmark om et par dage for at blive filmet sammen med det uvildige panel. Ifølge ham skal jeg under sessionen finde frem til rammerne omkring, hvordan jeg kan bevise ansigtstydning. Jeg spørger, hvad programmet kommer til at hedde. Han siger, "vi har lejet med nogle arbejdstitler". Han beder mig om at købe en flybillet, som han siger DR vil refundere (den får jeg også, meget passende, først refunderet til sidst).


Jeg river 2 døgn ud af kalenderen, flyver til Danmark og kommer ud til studiet, hvor jeg først bliver sat i venteposition. Der er allerede en numerolog, Annet Kofoed og en astrolog, Pierre-Francois Bitsch. Efter Annet er gået i studiet, kommer Kim O´Strit, produktionschef, og beroliger os med, at der ikke er noget odiøst i udsendelsen, da de jo er seriøse, og derfor ikke noget at være bange for.


Jeg bliver kaldt ind, præsenteret for kamerafolk og panelet, som består af Preben Wilhjelm, Merete Stagetorn og Peter Lund Madsen. Jeg har på det tidspunkt stadigvæk ikke fået andet at vide, end at jeg den aften, som ovenfor nævnt, sammen med panelet kun skal udforme rammerne omkring et forsøg.


Og nu skal du se, hvordan man med meget snilde kan klippe, så det svarer til det program, som man gerne vil lave:


1) Jeg forklarer hvordan jeg arbejder bedst, nemlig ved at folk kommer til mig, og jeg fortæller dem hvad jeg kan se af karaktertræk og sygdomstegn. Men det er panelet ikke interesseret i (Preben Wilhjelm: Vi ved jo allesammen, at folk er lette at snyde). Og min forklaring bliver heller ikke sendt.


2) Ang. diabetes: Jeg siger at jeg har en anden parameter for diabetes end lægerne, idet jeg meget tidligt, før diabetes kan måles, kan se nogle tendenser. Det bliver heller ikke sendt.


3) Jeg tager forbehold for at det er svært at se behandlet diabetes. Jeg går med til et forsøg om at jeg kan se diabetes, idet jeg jo har aftalen med at jeg har muligheden til at tage stilling til det endelige program.


4) Jeg siger udtrykkeligt, at jeg i dette forsøg med ikke-diabetes og behandlet diabetes kun vil kunne se tendensielt diabetes. Det bliver heller ikke vist.
Og det bliver endnu bedre. For lige så snart jeg har givet tilsagn til et forsøg, dukker der 12 mennesker op. Som du kan se, et klart brud på aftalen, som gik ud på, at vi den aften kun skulle lave rammerne omkring et forsøg.


Alt imens de 12 mennesker gør sig parate, sidder jeg der og er noget forvirret. Panelet har styret mig hen til et forsøg med diabetes. Men er det nu behandlet eller ubehandlet diabetes? Jeg mener, jeg gav jo udtryk for, at det er svært at se behandlet diabetes. Så hvad skulle det være godt for? Jeg beslutter mig for at gå rækken igennem og vurdere, om det er behandlet eller ubehandlet diabetes. 


De 12 mennesker tager opstilling, og panelet sætter sig for enden af rækken. Jeg går ned langs rækken og ser ret hurtigt, at der ikke er nogen ubehandlet diabetes. Jeg siger det til panelet, og beder dem om at vurdere, om forsøget skal afbrydes, da jeg jo kun kan se ubehandlet diabetes med stor sikkerhed. Jeg giver, som ovenfor nævnt, udtryk for, at jeg i sådan et forsøg kun kan se tendensiel diabetes.


Der er ingen, der er interesseret i at vide, hvad jeg mener med tendensielt, endsige at afbryde forsøget. Panelet beslutter sig for at gennemføre forsøget. Som vi kan se i det færdige klip giver Preben Vilhjelm mig dog ret: "Vi har noteret dine forbehold. Der var både forbehold at hvis diabetes var behandlet så kunne tendenserne være svækket, og for at du kan se tendenserne før sygdommen er brudt ud." Jeg holder også fast på mine forbehold igennem hele forsøget, hvilket jeg også får Merete Stagetorn til at give mig ret i på et tidspunkt. Dette bliver heller ikke sendt.


Jeg henter 9 mennesker frem, som har nogle tegn i ansigtet, mens 3 stadigvæk står tilbage. Når forsøget afsluttes, er der ud af de mennesker 6, som jeg efter Kyrø´s system har sat det rigtige sted og 6 forkerte. Læg lige mærke til, at Kyrø kører sit helt eget system, nemlig hvem der har og ikke har diabetes, mens jeg og panelet snakker om tendenserne.


Og hør så lige speakerens (Øjvind Kyrø´s?) bemærkninger til glade for seeren: "André Corell har udpeget 9 mennesker som sukkersyge"(!). Og dette 2 minutter efter at vi på skærmen har set Preben Vilhjelm bekræfte mine forbehold. Hvilken kategori går Øjvind Kyrø´s kommentar mon under: hvis det ikke er seer-manipulerende så må det vel være toppen af ubegavethed? Og hvad får DR til at ansætte den slags manipulerende eller ubegavede journalister?


Det kunne jeg have gjort lige så godt, siger Peter Lund Madsen. Jeg fastholder igen mine forbehold (det er utroligt, hvor mange gange jeg har gjort det denne aften uden at blive hørt!). Forsøget stopper her.


DR sender 5 kaniner, som jeg har udpeget  som at have nogle diabetestegn, men ikke diabetes, til læge for at få en lægeattest. Det siger sig selv, der er ikke nogen af dem der har diabetes. For som ovenfor nævnt har jeg jo kun snakket om nogle tendenser. Noget som jeg allerede har været inde på tidlig i samtalen med panelet. Disse tegn forsvinder mange gange igen, når man spiser sundere i en periode. Der er, hvilket ikke er så mærkeligt, mange mennesker i dagens Danmark, som gennem usund levevis belaster deres bugspytkirtel.


Det er derfor en mærkelig logik, som DRTV har, hvis de sætter tendenser lig med selve diabetes! Derfor, igen: forsøget kunne jo, sådan som det blev sat op, hverken be- eller modbevise noget som helst. Men hvad det kan, sådan som det er klippet sammen: det kan i hvert fald udstille folk på en negativ måde, folk, som alvorligt og seriøst arbejder på at give mennesker bedre livsvilkår ved at hjælpe dem til at se tidlige sygdomstegn.


Og hør så lige her: jeg har på intet tidspunkt haft mulighed for at se nogle klip, ud over Bojsen-Møllers, som jeg skulle kommentere i Schweiz, og derfor ikke haft mulighed for at gøre indsigelser, sådan som det var aftalt.


Som du kan se, kære læser, kan et seriøst forsøg ikke gennemføres, hvis den person, der skal bevise noget, ikke får mulighed for at bevise det som han siger han kan. Det er det mest logiske i verden. Jeg mener, jeg gjorde dem jo opmærksom på, at forsøget på den måde ikke vil kunne gennemføres. Men der er tilsyneladende nogle fjernsynsfolk og paneldeltagere som glemte deres logik derhjemme. Eller var de bare bange for DR`s reaktion over et afbrudt forsøg?


Epilog 1: Efter jeg er kommet hjem til Danmark d. 12. februar ringer jeg til Kyrø og beder ham om at jeg må få lov til at se klippene som aftalt og redigere i dem. Han kan tilsyneladende ikke huske den aftale. Jeg fortæller Kyrø derfor, at min sekretær Marga stod ved siden af, da vi lavede den aftale, og at hun overhørte den. Kyrø er ligeglad.
Da jeg noget senere ringer til Kim O´Strit, som jeg også beder om at måtte se klippene, bliver jeg afvist på samme måde "det er ikke den måde det foregår på!"


Epilog 2: På DR´s hjemmeside den 27.2.03 står der ordret: ......Han (jeg) baserer sin viden på Schweizeren Carl Huters teorier om ansigtslæsning. Det er en teori, som gennem tiden er benyttet som begrundelse for de værste folkemord, massakrer og fængslinger......

Jeg ringer til Kyrø igen den 14. marts, lige efter jeg fra anden side var blevet gjort opmærksom på ovenstående hjemmeside. Jeg beder Kyrø om at strege de linjer helt. Og hør så lige hans begrundelse for at han har skrevet pågældende tekst:


Kyrø havde efter sigende bestilt en udgave af Carl Huters bog Menneskekendskab, og deraf kunne han tilsyneladende udlede, at Fysiognomik (ansigtstydning) kommer af Frenologi (Gall´s lære om at man kan se karaktertræk på kraniet). Kyrø "glemmer" skyndsomt, at jeg beskæftiger mig med Fysiognomik og ikke Frenologi. Fysiognomik og Frenologi har kun fjernt med hinanden at gøre. Men det afholder ikke Kyrø at udlede en forbindelse til folkemord etc., da Hutuerne og Tutsierne  i den afrikanske stat Rwanda jo slår hinanden i hovedet med Frenologien som begrundelse. (Sikke noget ubegavet, forvrøvlet sludder som Kyrø kommer med her, skal man lede længe efter, red.!!). 


Læg i den forbindelse mærke til følgende:


1) her starter Øjvind Kyrøs og DR`s fordrejninger ved at de prøver at bringe mig i forbindelse med frenologi.


2) jeg  har i forbindelse med Kyrøs udsagn bedt Eric Sigrist om en redegørelse for, hvorvidt fysiognomik eller frenologi er blevet brugt som begrundelse for folkemordet i Rwanda. Eric Sigrist er forfatter til artiklen "Rwanda: 10 år efter folkemordet" i bladet Physiognomie und Charakter nr. 3-5/2004, udgivet på forlaget Carl-Huter-Verlag GmbH, se også under www.Carl-Huter.ch. Eric Sigrist bekræfter, at han i den tid han har opholdt sig i Rwanda på intet tidspunkt er blevet konfronteret med den slags udsagn som Kyrø kommer med.


Ja, vi kan vel ikke allesammen have den samme form for logiske sans som Øjvind Kyrø, vel? Og vi læser jo også bøger på en forskellige måde. For hvor alvorligt ville du tage en journalist, som ikke engang har fundet ud af den rigtige nationalitet på forfatteren Carl Huter, som han tager som udgangspunkt for grove, løgnagtige beskyldninger i Danmarks ældste (og før i tiden mest respekterede) fjernsynskanal??


Det tog en halv times diskussion "ja, jeg kan da godt se, at det er uheldig formuleret, jeg retter lige i teksten" og en klar trussel om sagsanlæg, at få Kyrø til at slette det. Da jeg bad manden om at gøre det indenfor 24 timer, var det også streget lørdag aften. Men det har altså haft lov til at stå på DR´s hjemmeside i over 2 uger. En grov krænkelse, samt et alvorligt brud på aftalen om at jeg skulle have lov til at tage stilling til tingene. Men det bliver endnu bedre.
5. Del: Udsendelsen
Dagbogen forår 2003 fortsat


27. marts 2003

Ja, nu er programmet blevet vist på de danske skærme. Og tro mig, magen til uforskammedhed, hvor det som jeg arbejder med bliver bragt i forbindelse med folkemord, massakrer og og læren om "ansigtsvinklen", skal man lede længe efter.


Det er rent ud sagt så lavt, at hvis det ikke var mig selv, det var gået ud over, ville jeg have meget svært med at tro, at DR kan svine et menneske til i den grad uden at have en grund til det. Og uden nogensinde sige undskyld.


28. marts 2003

Ja, som Gitte Walther skrev til mig sent i går aftes: Heksejagten er i gang. Det er så sandt som det er sagt. Og der bliver så sandelig ikke lagt fingre imellem når det drejer sig om at finde løgne, manipulationer og andre midler til at jorde det alternative miljø. Lad dig ikke forvirre, selv om heksejægere, selvbestaltede inkvisitorer, tryllekunstnere, dusørudlovere af Randi´s format, og nogle få journalister siger at det er os der manipulerer.
Og lad os så lige se på nogle af de usandheder om ansigtstydning, som de har haft med i programmet:


1) Frenologi (som jo er en anden videnskab end hvad jeg laver, og som jeg ikke ved hvorfor Øjvind Kyrø hele tiden bringer mig i forbindelse med) skulle være en ny videnskab i 1925 (der bliver i hvert fald vist en bog med denne dato samtidig med påstanden)
Sandheden er: Frenologi blev opfundet af F. J. Gall (1758-1828).


2) Jo mindre ansigtsvinklen desto dummere er man, jo større ansigtsvinklen desto kløgtigere er man (!).
Sandheden er: Denne tese af Hollænderen Camper, som vist levede omkring år 1700, er aldrig blevet anerkendt i den fysiognomiske videnskab. Jeg vidste ikke engang at den eksisterede indtil Berlinske Tidende i en avisartikel i 1998 bragte mig i forbindelse med den  efter at de havde konsulteret pseudoskeptikerne. Igen et klart bevis, at DR går Pseudoskeptiernes ærinde.


3) at Huters videnskab blev brugt til folkemord og massakrer. Det skulle billederne af døde mennesker og en skoleklasse, som har en plakat hængende med racekendskab bevise (!). Der er da ingen, der alvorligt tror på, at det er en ansigtstyder, der underviser en skoleklasse (!) i racehygiejne (!!). Hverken denne plakat, som hænger i skolelokalets baggrund, eller de gyselige billeder af den lige og den flade pande er noget, som Huter har opfundet! 


Sandheden er: Hitler var imod ansigtstydning: Det skrev han klart om i bogen "Mein Kampf". Alle bøger, som SS kunne komme i nærheden af, blev i Nazityskland samlet ind og tilintetgjort. Hitler lavede sin egen tydning m.h.t. at kunne genkende jødiske borgere og sigøjnere. Læs i den forbindelse bogen "Adolf Hitler und die Physiognomie", Carl-Huter-Verlag, Zürich.


Det er dybt betænkeligt, at Kyrø ikke er i stand til at komme med bare ét billede, som stammer fra Carl Huters fjer. For så ville seeren jo kunne forvisse sig om, at Huter var en mand med en meget høj etik samt en sandhedssøger af allerhøjeste karat. Hvilket man ikke ligefrem kan sige om programmets ophavsmand. Endnu engang: jeg fik ikke noget som helst at vide om det færdige program og at Kyrø ville bringe ansigtstydningen (og dermed mig selv) i forbindelse med folkemord og den slags billeder!


Der er mig bekendt ikke en eneste Fysiognom, være det i fortiden eller nutiden, som har været skyldig eller medskyldig i folkemord eller massakrer! Jeg oplever tværtimod en meget høj etik ansigtstydere igennem. Huter har i sine værker gjort udtrykkeligt opmærksom på, at hans lære om fysiognomik ikke er en racelære! Der har i Europa i de sidste 100 år mig bekendt kun været én eneste sag mod en ansigtstyder. Denne skyldtes en journalist som troede han kunne finde nogle udsagn, der kunne tydes som racistiske. Ansigtstyderen blev selvfølgeligt pure frifundet. Avisartiklerne om denne sag kan ses hos mig. Journalistens fremgangsmåde ligner forøvrigt meget Øjvind Kyrøs.


Jeg har tit spurgt mig selv, hvorfor Kyrø ikke har spurgt mig ad, hvordan det virkeligt hænger sammen. Det må jo senest ved telefonsamtalen omkring DR´s hjemmeside være gået op for ham, at tingene er anderledes, end hvad han gerne vil have dem til. Er det rent faktisk det der sker, når man som journalist vil lave om på virkeligheden? Og når man som fjernsynsstation mener at skulle holde fast i usandhederne for enhver pris? Et klassisk eksempel hvordan man som TV-station gør hvis man gerne vil jorde en videnskab.


Alle, der er interesseret i ansigtstydning vil hos mig kunne få en oversættelse af de vigtige passager i ovennævnte bog om hvordan nazisterne i det tredje rige beslaglagde alle bøger om ansigtstydning. Fakta er: det var rent faktisk psykologer og lærere der, for nogles vedkommende fordi de ikke ønskede at blive afskediget, for andres vedkommende af ren og skær nationalsocialistisk idealisme, satte racehygiejniske plakater op på skolerne.


Alle, der er yderligere interesseret, vil også kunne få en fuld redegørelse af, hvem der ellers er mine lærere i ansigtstydning. Det er kun Kyrø, der begrænser det til Carl Huter, som han bringer i forbindelse med en forkert videnskab og et forkert land. En mand, som levede for 100 år siden og af gode grunde ikke kan have noget med nogle ophavsmand til krige i det 20. århundrede at gøre. Men man må jo sige, det er jo ikke helt dumt at bringe ansigtstydningen i forbindelse med folkemord og massakrer når man nu gerne vil nedgøre en videnskab. Nazisterne havde jo samme fremgangsmåde.


For dig som læser denne artikel, skulle det nu være tydeligt, hvor mange løgne, fordrejelser, manipulationer, udladelser af at sige sandheden, bortforklaringer, skjulte dagsordener og sidst, men ikke mindst, fraklip DRTV har på samvittigheden. Fraklip af ting, som er essentielle til at forstå sammenhængen i de ting, jeg arbejder med.
6. del: skeptica.dk og forskellen mellem skeptikere og pseudoskeptikere
Dagbog forår 2003 fortsat


31. marts 2003
Det er tankevækkende, at DRTV, hvis redaktør (Kyrø) påstår at lave et neutralt og kritisk program, viser de samme billeder som Skeptica. Skeptica er en forening, hvis oprindelige formål, efter alt at dømme, var at undersøge, om det alternative "fungerer". En forening af skeptikere, altså. Her følger beretningen om nogle menesker i foreningen Skeptica, hvis navn  snarere skulle være nedgørere eller pseudoskeptikere. En klub af mennesker altså, som ser det som deres fornemmeste opgave, at jorde alt alternativt, uden hensyntagen til hvad det er. Og hvorfor er de så ikke virkelige skeptikere, som de selv udgiver sig for at være? Hvis du var skeptiker, ville du så ikke føle en etisk forpligtelse for at undersøge genstanden for din skepticisme? Der har aldrig været nogen af disse pseudoskeptikere (som jeg i fortsættelsen vil kalde dem, red.) der har bedt om mine udtalelser, lige så lidt som Berlingske Tidende og DRTV har spurgt mig om alle de usandheder, som de bringer mig i forbindelse med. Er det ikke mystisk?


Og her er så nogle af Mogens Winther, redaktør på skeptica, og pseudoskeptikernes egne og kolporterede usandheder og æreskrænkelser:

1) .....kunne man møde den danske kraniemåler (!) André H. Corell.


2) .....jo mindre ansigtsvinklen er, at desto lavere beskaffenhed er den pågældendes åndsliv (jamen har vi da ikke hørt den før i en lidt anden version?)


3) og om ikke vi også her ser nogle billeder (se foroven) som allerede er blevet vist i DR´s udsendelse og som jeg ikke har forbindelse til?! Samt et nyt et, hvor der er nogen, der tilsyneladende måler en mands næse med en passer (!!).


Jamen lad os da vente på flere usandheder.


Berlingske Tidende´s Hans Jørgen Nielsen bragte i 1998 en artikel, hvor det bl.a. hedder, at "......nazisterne tog dem (fysiognomikken, red) til sig i forsøget på at underbygge læren om over- og undermennesker."


Denne usandhed og billederne  havde Hans Jørgen Nielsen fra Skeptica. Redaktør på Skeptica er Mogens Winther, Gymnasielærer ved Sønderborg amtsgymnasiet. Det kan ses som et faktum, at nogle aviser og fjernsynsstationer låner fra hinanden og i dette tilfælde af Skeptica, når de lugter en god historie. Det er i den sammenhæng uvigtigt, om den passer. Læs også artiklen på deres hjemmeside www.skeptica.dk.


Winther ynder at forvirre folk. Således bringer han mig i forbindelse med en bog "Fysiognomik og karakterologi". Jeg kender desværre ikke denne bog. Det er en ganske interessant strategi, at påstå at en behandler læner sig op ad en bog som behandleren ikke engang ved hvad er for noget.


Danmarks Radio, Berlingske Tidende og "skeptikerne" har besluttet sig for, at lade nogle gamle gyselige billeder af folk med forskellige pander gå rundt. Mærkeligt nok er det de samme billeder som de allesammen har fat i (den ligepandede kaukasier og den fladpandede afrikaner, sort ansigt med hvid linjetegning på sort baggrund, eller omvendt). Spørg dig selv, kære behandler, om de ikke på et tidspunkt også bliver anvendt på dig og det som du beskæftiger dig med. Således er det nemlig ganske vist og bevist, at f.eks. Skeptica bruger selvsamme billeder samt mange andre både latterliggørende og dybt uetiske billeder på bl.a. en sagesløs astrolog. Skynd dig at gå ind på deres hjemmeside, de er der måske stadigvæk. Og tro mig, det er de samme billeder. De er meget let genkendelige, da alle de ovennævnte medier sjovt nok viser kaukasieren med den lige og afrikaneren med den flade pande (!). Hvorfor er de så glade for den slags billeder? Er der et eller andet de gerne vil antyde, og må vi så få at vide hvad det er? Det er ganske vist, at man kan nedgøre ethvert menneske, ved bare at vise nogle nazistiske billeder og bringe det i forbindelse med dem længe nok.


Lad mig i den sammenhæng citere Carl Huter (1861-1912): Jeg tror dog, at fornuften vil forene tilhængerne af de forskellige retninger i ét punkt: at ingen, intet menneske, intet folk eller race kan blive gjort ansvarlig på grund af netop racen. Derfor må det anses som en forbrydelse, hvis et mennske eller en menneskerace forfølger, bekæmper eller prøver at tilintetgøre et andet menneske eller en anden race på grund af racen.
7. del: Fra Herodes til Pilatus
Dagbog 2003 fortsat


11. april 2003
Jeg har nu fået mange tilbagemeldelser fra folk der har set programmet. Og den bemærkning, som jeg hører mest, er, at det er et aldeles ubegavet program, fordi det var for rodet. Ja, det var jo også mit indtryk. Og hvorfor er det så at det er så rodet? For mange løgne forvirrer, programmets essens er jo at ville bevise noget der ikke kan bevises.


Det er desuden kommet mig for øre, at programmets indkøber havde bestilt et helt andet og mere neutralt program. Men hvad skal man stille op mod en journalist, som i det skjulte kører sin helt egen hetz.


Og hvad har DR gjort med dem der bestod prøverne, sådan som de havde stillet dem op. Ja, det er der ikke mange der ved nøjagtigt. Men hvad vi ved er følgende: Numerologen Annet Kofoed fik som opgave at på forhånd bestemme sejrherren i en konkurrence ved at hun kun fik oplyst deltagernes fødselstallene. Hun indgav sit svar. Men i stedet for at hun kunne få at vide, om det var rigtigt eller forkert, fik hun at vide, at der fra redaktionens side var sket en fejl, de havde efter sigende givet hende forkerte fødselstal. Forsøget måtte derfor ifølge Kyrø gentages. Dette gentog sig tre (3!) gange! Annet Kofoed fik ikke lov til at komme med i programmet.


Ja, det ville jo have været slemt, hvis programmet lige pludselig skulle have et nyt navn, fordi forsøgene var lykkedes! 


16. april 2003

Vi har nu fået svar fra TV-direktør Jørgen Ramskov. Brevet er dateret 24. marts, dog først modtaget i clairvoyantforeningen 10 dage efter. I brevet får vi en sludder for en sladder. Brevet slutter med: "........jeres anklager mod tilrettelæggerne er udokumenterede og grundløse." Er det ikke fantastisk, at en TV-direktør ikke kan se det samme som mange fjernsynsseere, nemlig at der er blevet groft manipuleret? Og for at det ikke skal være lyv, så får vi Jørgen Ramskovs udsagn i BT den 9. april 03: "Man skal teste og sætte et kritisk fokus på den verdens moral og forretningsmetoder." Ja tak, Jørgen Ramskov, vi vil fra den alternative side i fremtiden sætte et kritisk fokus på DRTV´s moral og forretningsmetoder!


17. april 2003

Hverken Ramskov eller O´Strit har ringet tilbage endnu. Jeg venter stadigvæk.

Jeg er fra forskellig side blevet spurgt om, hvorfor jeg ikke bare er sprunget fra i god tid. Dertil kan jeg kun svare: Vi, behandlerne, er sprunget fra på forskellige tidspunkter. Nogle helt i begyndelsen, andre midt i programmet, atter andre er kørt til den bitre ende. Uanset hvad, så har Kyrø hele tiden sørget for, at han havde materiale nok på hver af os, for at kunne tilpasse det til sit løgneprogram. Ja, det er altså sådan det foregår! Det er jo netop folk som Kyrø og Randi som bebrejder den alternative sektor, at vi ikke vil stille op til deres prøver. Kan du se sammenhængen, som jo netop ligger i, at de lægger op til, at det er forkert, uanset hvad man gør? 


23. April 2003

Indsender kravet om genmæle til redaktør Birdie Bjerregård med kopi til Ramskov, O´Strit og Kyrø. I denne formulerer jeg kravet om at jeg bl.a. kan komme til orde i en direkte udsendelse. 


26. April 2003

Med dato 25. april 2003 har Birdie Bjerregård sendt en mail til Gitte Walther. Her får vi at vide, at vi nu skal snakke med Kim O´Strit. Så, sagt på godt dansk, med den mand, der ikke svarer på henvendelserne. Vi skal altså fortsat løbe fra Herodes til Pilatus! 


I mailen står der bl.a. følgende: Vi har drøftet produktionsforløbet med tilrettelæggeren Øjvind Kyrø, som skriftligt redegør for, at han har overholdt presseetiske regler (!). Det svarer til, at lade en anklaget dommer forsvare og dømme sig selv! Om det er dumhed, uvidenhed eller kold beregning må læseren afgøre. Jeg har med dags dato bedt Birdie Bjerregård om en kopi af denne skriftlige udtalelse.


I Kristeligt Dagblad kan vi d. 25.4. læse Kyrø´s udtalelser om vore respektive historier, som vi skriver på presseofre.dk (desværre lukket 1 år efter, men se under Del 3, red.): Her siger han bl.a.: "Men efter min mening er historierne på hjemmesiden en imponerende hob af erindringsforskydelser."


I ovennævnte avisartikel hører vi desuden Kyrø sige: "Jeg ved, hvor følsomt det er, at blive afsløret".  Interessant.


Kyrø siger endvidere: "De folk (os, presseofrene) besidder jo ikke særlige kræfter eller behersker særlige metoder......" Dertil kan jeg jo kun sige, at Kyrø er den eneste journalist, der mener, at kunne bevise, at vi ikke kan de ting som vi siger. Efter de første danske kanaler startede med udsendelser af alternative ting for ca. 2-3 år siden, er der ikke én eneste fjernsynsstation, der har kunnet bevise, at vi fusker. Tværtimod! Det er kun lykkedes Kyrø, v.h.a. manipulationer, løgne og købte(?) håndlangere, at "afsløre" os. Og, som et sjovt lille kuriosum: Jeg har ikke hørt fra et eneste menneske i Kyrø´s DR-inderkreds, være det Ramskov, O´Strit, Birdie, eller nogen som helst i DR, der giver ham ret i, at vi fusker!


Det er helt og aldeles tarveligt, at DR bruger titusinder, hvis ikke hundredetusinde af kroner for at afsløre noget der ikke kan afsløres. Penge, som seeren betaler. Desværre ved vi ikke helt nøjagtigt, hvor mange mennesker der har skullet stå model til Kyrø´s udfoldelser. Alene den aften med diabetes er der 12 mennesker der brugte en hel aften på et nytteløst forsøg!


27. April 2003

Der er nu gået nøjagtigt én måned siden DR gik i luften med "Fornemmelse for snyd".


Vi er blevet beskyldt for det ene og det andet, og mudderkastningen har det ikke været svært at få øje på. Desværre har vi jo ikke det store forum som DR til at forsvare os, så vi må gøre det på vores måde.


Der har været mange meninger, mange sjove klip (som et af mange eksempler fik vi aldrig at vide, om Uri Geller havde sine egne "snyde"-gafler med(!)?). Men den udtalelse, som nok er den der går mig mest under huden, er Randi´s formulering: "Jeg er en snyder og bedrager. Men jeg gør det for at underholde og oplyse." Jamen, Randi, det er forskellen mellem os: Vi er ikke snydere. Og vores formål er ikke primært at underholde. De fleste i vores branche hjælper folk til at få det bedre og blive raske! Og til at komme videre de den åndelige vej. Netop den vej som pseudoskeptikerNe ikke kender fordi de ikke tror på ånden.


Alle mine spørgsmål, som jeg nævner på denne hjemmeside er stadigvæk ubesvaret. Jeg havde jo gerne hørt især fra Kyrø og Winther! Konklusionen må jo så blive, at de for det første ikke har noget at have deres påstande i, og for det andet at de ikke har civilcourage nok til at indrømme det!


Som Shakespeare skrev det i en af sine pjecer for allerede over 300 år siden: "Sandheden kommer frem, om så hele verden prøver at skjule den!"


18. Mai 2003

Jeg har nu fået svar fra Birdie Bjerregård i forbindelse med mit krav om genmæle. I det skriver hun bl.a., at hun "beder mig præcisere hvilke oplysninger der med relation til dig er faktuelt forkerte i udsendelsen". Jamen, hvad skulle det være godt for, at jeg skriver det endnu en gang, efter at jeg har vedlagt min historie og gjort hende opmærksom på min hjemmeside? Er det sådan man læser breve i DR? Samtidig skriver hun i brevet, at hun "ikke er i stand til at imødekomme min anmodning". Sagt på godt dansk: bliv ved med præcisere, komme med oplysninger og frem for alt skrive til os, for vi er ligeglade, du får ikke noget ud af det alligevel. Ja, som tidligere beskrevet, at rende fra Herodes til Pilatus.


Jaja, men der er dog en ting, som alle de implicerede DR er rørende enig om: at jeg er velkommen til at gå rettens vej. Det store billede ser derfor således ud: man laver et program, hvor man manipulerer tilstrækkeligt meget. Den manipulerede får ikke genmæle, så han skal gå rettens vej. Gæt, hvem der betaler retssagens omkostninger: Det er nemlig ikke DR`s folk! Alt efter hvem der vinder bliver det enten Presseofret eller seeren!


Ja, og så hører vi jo hele tiden fra hr. Randi i kulissen. Manden, som vi i det første program kunne høre sige: "People who say they have psychic powers to look into the future or to heal the sick or to talk with the dead, to my estimation are criminals if they voice this belief to simple people who don´t know any better". Ja, denne mand skriver på sin sidste hjemmeside, idet han adresserer Karen Boesen, bl.a. "....not once did I state or even imply that you or other deluded practioners  were in any respect, criminals (!)". James Randi kalder i sit ugebrev fra 18. jan. 02 Mogens Winther for "my friend". Nu kommer sammenhængen jo langsomt frem! For det har jo længe undret mig, hvorfor Randi lige for tiden inddrømmer sådan et lille land som Danmark så meget plads i sine ugebreve. Og nu mangler vi jo kun at vide, om det var Øjvind Kyrø der kontaktede Mogens Winther eller omvendt, hvilket, i så fald, ville give denne sag nogle helt andre dimensioner, ikke?


Ja, nu får jeg jo nok hr. Randi og hr. Winther på nakken, når jeg afslører sådan nogle ting. Men på den anden side kan jeg ikke rigtigt lide at blive kaldt kriminel, ikke engang af James Randi, som tidligere er dømt for injurier fordi han beskyldte en mand for at være pædofil. Vi ved  efterhånden allesammen, at Mogens Winther og hans "skeptikere" kører deres helt private hetz mod flere af os. Da skeptikerne angreb mig i Berlingske Tidende, fandt jeg først ud af et par år senere hvem de egentligt er. Det er nemlig deres taktik, at sløre deres spor. Og det er ganske vist. Læs også længere nede.


For Mogens Winther og alle hans medskeptikere har jeg personligt været en  fuldstændig ukendt person. Før udsendelsen "fornemmelse for snyd" er jeg aldrig blevet kontaktet af én eneste skeptiker (måske ud over dem som har udgivet sig for at være noget andet), og der har aldrig været en, der har gjort sig den mindste anstrengelse for at lære hverken mig eller ansigtstydningen at kende. Det var hans klub af skeptikere, som i første omgang bragte mine teorier i forbindelse med nazismen, sandsynligvis efter følgende motto: "Aliquid semper haeret" (noget bliver altid hængende), "han bliver sikkert et let offer". Og i den forbindelse vil jeg gerne citere min navnesøster, Inge Corell, med et udsagn, som hun godt nok sagde i en anden sammenhæng, men som hele det "skeptiske" triumvirat burde skrive sig bag ørene: "Takt er ikke at føre sig frem, takt er ikke at genere nogen".


Her på Nordisk Skole er vi kede af, at der er nogle medmennesker, brødre, som lever efter princippet af at skade nogle anderledes tænkende. Dette skaber hårdhed og disharmonier i ansigtet. Og det kan ses på de herrer pseudoskepitkere, selv uden at være ansigtstyder. Der er nemlig en grund til at man er imod ansigtstydning, som for det meste ligger i, at man gerne vil skjule et eller andet! Det ligger nemlig i sagens natur, at det altid vil aftegne sig i ansigtet. Som Hermes Trismegistos forkyndte for længe siden: "Som i det små, således også i det store. Som foroven, således også forneden. Som indenfor (i sjælen og sindet, red.), således også udenfor (i ansigtet)".


For alle mennesker gælder: had, at forfølge nogen, at sprede usandheder og lignende, er negative tanker som ikke gør lykkelige, og som ifølge karmaloven vender tilbage til ophavsmanden. Jeg er ked af, at der hos nogle mennesker er så meget talent der går spildt, fordi de kører deres helt eget korstog, som ikke levner mulighed for åbenhed, kærlighed og respekt for mennesker, der tænker anderledes. Det er kun disse egenskaber som bringer mennesket nærmere dets mål, den Guddommelige Kilde.
8. del: Pressenævnet
Dagbog fortsat


2. Juni 2003
Jeg har efter samråd med en advokat valgt, med dato 25. mai 2003, at skrive en Klage over manglende respekt af god presseetik til Pressenævnet, med kopi til Birdie Bjerregård. I denne beskriver jeg Øjvind Kyrø´s usandheder og forkerte oplysninger, sådan som det også fremgår på denne hjemmeside.


Og her følger et uddrag af Medieansvarslovens kapitel 5 om presseetik:
Grundlæggende synspunkter:
....at massemediene bør anerkende hensynet til den enkelte borgers krav på respekt for den personlige integritet.........og til behovet for beskyttelse mod ubeføjet krænkelse.

A. Korrekte meddelselser:

....bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte.
Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmst ved forelæggelse for den pågældende.
Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ.......berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.


B.Adfærd i strid med god presseetik:
Andres tillid må ikke misbruges.


Jeg har nu for første gang fået en personlig mail fra Mogens Winther. Her sammenligner Winther mig med en forbryder. Billedet af forbryderen er sjovt nok fra en bog om ansigtstydning. Det er nok svært at forstå for de fleste mennesker, hvordan en gymnasielærer gider at bruge sin tid på at nedgøre anderledes tænkende på den måde. Jeg tror de færreste kunne forstille sig, at skulle udføre sådan et sysifosarbejde, at nedgøre alt alternativt, udelukkende båret af ens had på en bestemt gruppe mennesker?


Kort tid efter følger Mogens Winthers andet mail. I denne prøver Winther så godt som han nu kan endnu engang at bringe mig i forbindelse med nazismen. I Huters levetid levede nemlig en italiensk forsker, som hed Lombroso (1836 - 1909). Cesare Lombroso var læge og forsker, og fandt ud af, at en del forbrydere havde ganske bestemte ansigtstræk, de såkaldte "forbryder-profiler". Mogens Winther har nu nemlig (sandsynligvis sammen med nogle engelske pseudoskeptikere, se også hans artikel på www.skeptica.dk, årgang 2003 "Kraniemåling som i de gode gamle dage") fundet ud af, at Lombrosos metode blev brugt af nazisterne. Men, hold nu godt fast: Lombroso var rent faktisk jøde. Endnu en gang forbavses man over "skeptikernes" logik: skulle Hitler anvende en jødes metode at finde forbrydere på??


Man kan jo kun håbe, at det efterhånden går op for normale skeptikere (hvis de da findes i skeptika.dk?), hvem og hvad de har med at gøre.


29. juni 2003
Så kommer svaret fra pressenævnet, dateret 23. juni 2003. Deri skrives det bl.a. at pressenævnet har anmodet den ansvarshavende redaktør af Danmarks Radio om en udtalelse. Denne er jeg spændt på..........


I mellemtiden er bladene Nyt Aspekt nr. 3/2003 og Horoskopet nr. 3/2003 kommet på gaden. Nyt Aspekt beskriver bl.a. de påvirkninger, som man som clairvoyant kan komme ud for, hvis man skal give reading i negativt stemte cirkler. Samt astrolog Pierre Francois Bitsch´s historie, som man også kan læse mere om på www.astrologforeningen.dk (desværre lukket, al materiale er blevet overført til Astrologisk museum, red. 06). 


I Horoskopet får vi Kyrø´s horoskop. Artiklen viser, at den alternative verden har en langt højere etik end vores venner Kyrø og pseudoskeptikerne, når den omgås andre mennesker. Den udstiller ikke andre mennesker på en negativ måde. Alligevel rammer artiklen plet, bl.a. grundet ét citat, som er hentet fra en 2000 år gammel bog: Hvorfor ser du da splinten, der er i din broders øje, men bemærker ikke den bjælke der er i dit eget? Lukas 6.41.


Og så er det jo altid spændende at gå ind på pseudoskeptikernes hjemmeside. Som jeg tidligere har været inde på her på siden eksisterer jo både Skeptics Dictionnairy on Phrenologi og Skeptics Dictionnairy on Physiognomy. Og, endnu bedre, så finder vi et stort kapitel om et fænomen der hedder "Confirmation Bias". Her står der indledningsvis: "Confirmation Bias refers to a type of selective thinking whereby one tends to notice and look for what confirms one´s beliefs, and to ignore, not look for, or undervalue the relevance of what contradicts one´s beliefs." Vi siger herfra mange tak til skeptikerne for at vi på denne måde får dem selv til at oplyse os om hvordan de de kommer frem til deres "beliefs".


8. juni 2003
Med dato 30.6.2003 har DR´s generaldirektør Christian S. Nissen svaret på Pressenævnets anmodning om et svar. I disse timer sidder jeg faktisk og udfærdiger svaret på Pressenævnets anmodning om mine kommentarer til Nissen´s brev.


I Nissen´s svar er der 9 punkter, som beviseligt er usande, forkerte eller vildledende. Nissen bliver ved med de samme usandheder, som vi allerede kender til bevidstløshed, nemlig at jeg f.eks. ikke har haft en aftale med Kyrø, og at DR´s gengivelse af raceplakat og teori om ansigtsvinklen er rigtige. Her fra Nordisk Skole siger vi til DR: sandheden bliver jo ikke en anden, bare fordi man nu har sat en generaldirektør til at kolportere usandhederne. 
I det følgende vil jeg med 3 eksempler fra Nissen´s svar (i gåseøjne) vise, hvordan man som generaldirektør for Danmarks største fjernsynstation kan dreje tingene, således at de passer ind i det verdensbillede, som man prøver at påprakke seeren:


1) "Fejlen (på hjemmesiden, red.) blev på klagerens foranledning straks rettet, så det rettelig fremgik, at det var Carl Huters teorier omkring ansigtslæsning, der senere blev groft misbrugt."


Dette er beviseligt usandt. Enhver, der har set DR´s hjemmeside før og efter rettelsen, er godt klar over, at der ikke er noget, der kunne ligne påstanden om, at der "rettelig fremgår" noget andet om Carl Huter. Denne Nissen´s påstand, plus den i næste afsnit, hvor han behændigt undlader at fortælle, at man i programmet har anvendt ordet "brugt", er et klart tegn på, at han vil aflede opmærksomheden fra kendsgerningen, at DR rent faktisk har beskyldt Carl Huter´s fysiognomik for at være blevet brugt af nazisterne. 


Men sandheden kan ikke gradbøjes. Huter´s fysiognomik, som jeg til en stor del har min ansigtstydning fra, er ikke blevet brugt af nazisterne. Tværtimod, nazisterne har brugt deres egne racehygieijniske teorier. Og hvis du, kære læser, nogensinde skulle støde på en journalist, der påstår, at nazisterne har brugt ansigtstydning/fysiognomik i deres forbrydelser, så ved du, at du hos mig til enhver tid kan få nogle klokkeklare beviser for, at det ikke forholder sig sådan.


2) "Programmet oplyser i en speaktekst, at disse teorier i forskellige situationer er misbrugt som begrundelse for uhyrligheder som massedrab og fængslinger."


Dette er beviseligt usandt. Udsendelsens speaktekst, indtalt af Øjvind Kyrø, lyder præcist: "....blev brugt og misbrugt som begrundelse for folkemord, massakrer og fængslinger."


3) "Fysiognomi forklares i Gyldendals Røde Fremmedordbog således:
fysiognomi: tidligere lære om menneskets ydre, spec. ansigtstrækkene, som udtryk for de sjælelige egenskaber; nu ansigtet i dets særpræg, udseende, karakteristiske træk."


Dette er en beviselig vildledning. Der står nemlig i ordbogen: "Fysiognomi: tidligere læren om...." Og det giver jo en helt anden mening. For det står på den måde af den simple grund, fordi man tidligere kaldte fysiognomi (uden k) for læren om menneskets ydre. Og det næste ord i ordbogen er ganske rigtigt: "Fysiognomik (med k) læren om menneskets ydre, spec. ansigtstrækkene, som udtryk for de sjælelige egenskaber."


Det siger jo alt om, hvor Christian S. Nissen står, når vi sidst i hans brev får oplysningen om, at "førende anatomiske læger har betænkeligheder ved ansigtstydningens teorier (!)". Ved hr. Nissen da ikke, at lægerne allerede praktiserer ansigtstydning og -diagnose, og at der findes medicinske bøger om emnet? Ja, når man kan komme af sted med det, kan man jo bilde folk hvad som helst ind.


Og ved hr. Nissen, hr. Kyrø og alle deres pseudoskeptiere da ikke, at 99% af befolkningen bruger ansigtstydning i deres hverdag? At det nok kun er dem, hårdcoreskeptikerne, nedgørerne og afviserne, som ikke helt automatisk vurderer andre mennesker ud fra deres ansigtstræk? Og at de måske ikke er i stand til det, fordi der rent faktisk kræves noget som hedder emotional intelligens og empati for at kunne gøre det. Den samme som man bruger for at kunne læse følelsesforandringer i ansigtet.


Jeg overlader det herefter til læseren, at vurdere, om det er med fuldt overlæg eller "tilfældigt", at hr. generaldirektør Christian S. Nissen kører videre i Øjvind Kyrø´s spor af usandheder, som bliver længere og længere. 


17. juli 2003
Mens vi allesammen spændt venter på Pressenævnets afgørelse, er der stadigvæk fra forskellig side meget aktivitet.


De mest spændende indlæg kommer fra rigtige skeptikere (i modsætning til pseudoskeptikerne), og er som regel præget af, at de mener, at man jo skulle kunne bevise, hvad man påstår man kan. Det har jeg allerede svaret på foroven, og mine færdigheder kan jo også ses i ovennævnte udsendelse på Den grønne Kanal. Hvis det ikke er nok, må det være op til skeptikerne, at skaffe ordentlige rammer omkring et forsøg. For pseudoskeptikerne gør det ikke, da de kun er interesseret i at jorde os. 


Og så er der de indlæg, hvor forfatterne mener, at vi som manipulerede ofre burde have undersøgt, hvad hensigten er med et program. Men det er rent ud sagt umuligt, hvis meningen med et program er snyd og bedrag. For dér har vi kun vores intuition at forholde os til. Og hvis vi derfor træffer alle forbehold, som er mulige, skulle det efter min mening være nok. Hvis aftalerne så bliver brudte, som det har været i mit tilfælde, ja, så lander sagen jo hos Pressenævnet (og evt. i en retssal senere, hvis man ellers har tid og råd til at kæmpe mod DR). Det er bare dybt forargeligt, at man netop skal bruge tid til det, mens DR jo bare bruger seerens penge på at holde fast ved usandhederne. 


Det er mig magtpåliggende at slå fast, at alle mine udsagn på denne side kan efterprøves, du er som læser til enhver tid velkommen at se alle skrivelser igennem.


Og så har jeg haft mulighed for at se et program, som blev udstrålet i april, hvor man har bedt en tryllekunstner forklare nogle mediers beskeder. Således er det tilsyneladende ganske logisk for tryllekunstneren Niels Krøjgaard, en af idémandene bag Fornemmelse for snyd, at navnet Sven skulle være det første, der falder et engelsk Medie ind, når det snakker om en afdød, som han ikke kender noget til (!). Desuden kunne hr. Krøjgaard ikke finde en forklaring på, hvorfor et medie kunne beskrive for en kvindelige tilskuer, at manden døde i bokseringen. I den forbindelse vil jeg gerne gøre opmærksom på "skeptikernes" egen hjemmeside, hvor der med jævne mellemrum dukker følgende udsagn op: "Af 2 mulige forklaringer er den mest simple som regel den rigtige". Behøver jeg at sige mere, når vi ved, at Mediet forklarer det med, at det får beskederne oppefra, og tryllekunstneren har en søgt eller ikke nogen forklaring?


Så har jeg fået stukket en gammel artikel i hånden. Artiklen kom i Politiken 27. april 2003, og her kan vi høre en gammel ven, Mogens Jacobsen, tidl. psykiater, udtale sig. Her fra skolen kender vi Mogens Jacobsen fra 1998. Jacobsen udtalte i Berlingske Tidende under pseudonymet (ja, det er rigtigt nok!) Mogens Petersen at "den fysiognomiske lære er en forlængst begravet, videnskabelig fejltagelse", et udsagn som godt kunne tyde på, at Christian Nissen har sine "informationer" fra denne mand. Denne artikel var forresten årsag til, at H.O.F. sløjfede mit kursus, og såvidt vides også andre alternative kurser på deres skole. 


I artiklen den 27. april hører vi hr. Jacobsen sige: "Ved at bruge sendetid på programmer som Klarsyn, legitimerer man de mennesker, som mener, at de har okkulte evner." Jamen, vi siger tak for denne oplysning, hvilket for mig kun viser én ting: at Mogens Jacobsen helst ville have censuren genindført. Ja, det er vel i DR og andre "menneskekærlige" kredse som f. eks. pseudoskeptica en uudtalt indforståelse med, at seerne skal beskyttes fra "fupmagende clairvoyante, astrologer og lign.". For de stakkels mennesker kan jo ikke skelne selv.


For mange år siden var der en kinesisk vismand, som hed Kungfutse. Følgende af hans udsagn vier jeg til de ovenbeskrevne TV-folk, pseudoskeptikere og tryllekunstnere:
For alle mennesker må forædlingen af deres eget liv være roden. Det er umuligt, at få toppen bragt i orden, hvis roden ikke er det. Hvis der er én, som ikke tager den ting, som står ham nærmest, som noget vigtigt, er det udelukket, at han kan tage den ting alvorlig, som er langt væk.


4. august 2003
Jeg har i mellemtiden fået kontakt til en af de bedragede jordstrålefolk, Kurt Bertelsen. Lad os lige se på DR´s fremgangsmåde i hans tilfælde:
Kurt Bertelsen blev bestilt af en dame (sjovt nok Mettes mor. Mette er damen fra Messen, som jeg tidligere har beskrevet) til at måle en lejlighed. Bertelsen blev heller ikke orienteret hvad det gik ud på. Han blev filmet med skjult kamera. Her gik Kyrø`s manipulation således: efterfølgende blev Bertelsen bestilt til en samtale med Kyrø og 2 andre jordstrålefolk. Der var bl.a. ikke nogen jordstrålefolkaf, der havde fået at vide, at der ville være 2 andre jordstrålefolk tilstede.


Dagen efter skrev Bertelsen til DR, at han under ingen omstændigheder ville være med i programmet, hvor der var blevet brugt skjult kamera. Programmet blev sendt alligevel, men mærkeligt nok viste DR kun de andre 2 jordstrålefolk med skjult kamera. Forbavsende, ikke? Og følgende spørgsmål forbliver åben: hvordan skelner DR hvem der måfilmes med skjult kamera, og hvem ikke?


Mønstret i svarbrevene, som DR har brugt overfor Bertelsen i den tid det har stået på, er det samme, som de har gjort overfor alle os andre. Det er sjovt at se, at lighedspunkterne strækker sig så langt, som at f.eks. TV-direktør Jørgen Ramskov ikke svarer på Bertelsens henvendelse som lovet lørdag, men først efter over en måned, og efter flere mundtlige og skriftlige rykkere. Det er måske en del af DR´s taktik, at man lader klageren vente, noget i stil med: jo længere han skal vente på et svar fra os, jo mere bliver han efterhånden mør og træt af at skrive til os.


Samme taktik bruger generaldirektør Christian S. Nissen. På mit svar til Pressenævnet har han nemlig udbedt sig 6 uger (til sammenligning: jeg fik 7 dage til at svare!). 


9. august 2003
For et par dage siden var der en af mine venner som sagde til mig, at når Nissen svarede afvisende, så var det noget som han jo var nødt til. Underforstået, at Nissen jo ikke bare kan stille op og sige undskyld, når nu alle de andre i DR har holdt fast på løgnene i så lang tid. Det kræver nemlig en helt anden form for civilcourage at indrømme fejl. Og den har vi indtil nu ikke fået for meget af fra DR´s side.


Den 19. juli 03 skriver jeg et personligt brev til Christian S. Nissen. I brevet giver jeg ham mulighed for at bilægge striden, idet vi gennem en samtale mand til mand prøver at finde en løsning på problemet. Jeg udbeder et svar inden 10 dage. Alt hvad jeg i skrivende stund har fået, er en skrivelse fra en chefkonsulent, hvor han oplyser mig om, at Nissen er bortrejst på ferie indtil den 4. august. 


13. august 2003
Så kom generaldirektør Christian S. Nissens svar på mit personlige brev, og det er som forventet afvisende.


29. august 2003
Så kom Nissens svar til Pressenævnet, dateret 15. august 2003. Der er ikke noget nyt i det, standardsvaret er nemlig forlængst vedtaget og hedder: "DRs svar fastholdes". Desuden nogle få nye usandheder og fordrejninger til samlingen. 

Den 8. juni kommer jeg ind på Nissens første svar til Pressenævnet. Her påviser jeg DR´s usandhed om en påstået forbindelse mellem Huter og nazisterne. I Nissens nye svar står der ordret at det "var Carl Hutters teorier omkring ansigtslæsning, der senere blev groft misbrugt." Den opmærksomme læser vil undre sig over dette nye Nissens udsagn, som er usand. Nazisterne har aldrig hverken brugt eller misbrugt Huters teorier. Udsagnet viser dog også, at DR´s tidligere udsagn om at det blev brugt af nazisterne er lige så usand. Dette ser jeg som en delvis indrømmelse. Der er bare en hage ved det: Nissen vil ikke offentliggøre det! 


Der er i denne verden desværre nogle mastodonter, for hvem det er tilladt at ødelægge og nedbryde uden at skulle opbygge bagefter.
Så nu venter vi spændt på Pressenævnets afgørelse.


21. september 2003
Og mens vi venter på afgørelsen: 
Jeg har nu haft den glæde, for anden og tredje gang at være blevet beriget med Mogens Winters fotografiske sammenligning af mig selv og en forbryder, med opfordringen om at svare på et par mærkelige spørgsmål, "hvis De tør"(!). 
 
"Skeptikernes" fortsatte nedgørelse af min person må stå for deres egen regning. Heilpraktikeren Lier skriver i en af sine bøger: At ville gøre indflydelse på andre mennesker, at ville kontrollere og beherske dem, lukker vejen til de højere sjælelige og åndelige verdener, hvor næstetjenesten og tjenesten til helheden står i midten. For denne tjeneste er Guds kærligheds udtryk. På samme måde tjener Jesus gennem sin vej den dag i dag. Magtbegær af enhver slags står i klar modsætning til den åndelige verden. Gennem undertrykkelse og manipulation bliver gerningsmanden kædet sammen med ofret og bliver derved selv ufri. Selv den overbeviste gerningsmand, som mener det forfærdeligt godt med sine medmennesker, er i sin storhedsvanvid blevet til en manipulator. Vores næste har ret til at være som han/hun er. For dette er kærlighed: den anden forbliver fri hele tiden.


Jeg er både i DR og af de såkaldte "skeptikere" blevet kaldt for mange ting. Titlen kraniemåler er nedgørende og mit navn bliver gang på gang stavet forkert, bl.a. i Nissens svar til Pressenævnet. Dette viser dårlig etik og manglende respekt for det andet menneske. Min rigtige betegnelse er ansigtstyder eller fysiognomiker.


Ja, i forbindelse med de "skeptikere" og de folk fra DR, som jeg er kommet i forbindelse med føler jeg mig efterhånden som gode gamle Diogenes. Som mange sikkert husker, var det ham, som i det 4. århundrede før vores tidsregning løb rundt i det gamle Athen for at finde bare én ærlig mand........ 


18. oktober 2003
Karen Boesen har nu valgt at nedlægge www.presseofre.dk, for, som hun siger, er der ikke mere energi på det. Og det forstår vi godt. Det kan være aldeles opslidende at have at gøre med nogle mennesker som de ovenfor beskrevne, som tilsyneladende er helt blottet for fintfølelse. Her fra skolen er vi glade, at vi fortsat har presseofrenes artikler tilgængelige for alle (se længere oppe)


Gå derfor ikke glip af følgende foredrag i forbindelse med messen Mystikkens Univers, hvor Nordisk Skole også har en stand: Lørdag d. 1.11.2003, kl. 16.00: sammen med Kurt Bertelsen, Jordstrålemåler, og Pierre Francois Bitsch, Astrolog: Fornemmelse for Snyd og Pseudoskeptikerne. Et humoristisk lille oplæg der viser, hvilke argumenter og metoder nogle kritikere m.v. benytter sig af i deres indædte kamp mod det alternative. Søndag d. 2.11.2003, kl. 15.00: Ansigtstydning - en seriøs videnskab.


25. oktober 2003
I mellemtiden har jeg fået svar fra Pressenævnet. Og det gennemgående billede er: "Vi finder ikke grundlag for at udtale kritik overfor DRTV"(!). Bl.a. mener Pressenævnet "ikke at kunne vurdere, hvilken aftale der blev indgået mellem programmets tilrettelægger og klager." (Se også længere oppe: Mdieansvarslovens kapitel 5 om presseetik.) Og dette skønt min sekretær har bekræftet samtalen mellem Øjvind Kyrø og mig. Det er godt nok sjovt, at afgørelser i pressenævnet bliver truffet af et team af 4 mennesker, hvoraf 2 er mediefolk. Den ene hedder Kaare Skou og er selv indenfor fjernsynet.


Pressenævnet er efter alt at dømme fuldstændig ligeglade med deres egne paragraffer.


På Mystikkens Univers snakkede jeg med Anita Nielsen, aurafotograf: Hun havde en lignende aftale med Øjvind Kyrø, nemlig om at hun skulle få lov til at se materialet før det blev vist. Det fik hun heller ikke lov til.
9. del: Foredraget på Mystikkens Univers
Dagbog fortsat


1. november 2003
Ja, så løb foredraget af stablen. Og selveste Øjvind Kyrø var blandt tilskuerne. Endvidere 2 af de fornemmeste pseudoskeptikere i hver deres række. Hr. Flodin Larsen på 2., hr. Simonsen på 5. og hr. Kyrø på 9. række. For den uvidende læser som er interesseret i menneskets psyke: et foredrag kan bedst forstyrres, hvis folk, som har det som deres mål netop at gøre dette, gør som om de ikke kender hinanden. Vi siger undskyld for afsløringen, for vi kan forstå, at de to herrer gerne var forblevet incognito for at forstyrre foredraget endnu mere på den måde. 


Af en eller anden mærkelig grund kunne vi ikke få lokket et ord ud af hr. Kyrø, man det kan selvfølgeligt skyldes at de tre herrer havde en aftale. 
Efter afsløringen lykkedes det da også næsten "skeptikeren" Claus Flodin Larsen at ødelægge foredraget med en speciel spørge- og påstandsteknik som kun pseudoskeptikerne har (se længere nede). De spørger nemlig uden at være interesseret i svarene. For når der kommer et svar, så har de allerede næste spørgsmål parat. Det kan gøres meget overbevisende (også skriftligt, som det kan ses når de ytrer sig på f.eks. astrologforeningens hjemmeside, som er et åbent forum for diskussioner), hvis man har øvet det længe nok. For derved stresser man modparten, hvis han (hun) ikke er opmærksom nok. Snildt, hvad? Men ikke noget nyt, for samme teknik blev allerede anvendt i det gamle Grækenland. 


Hr. Flodin sammenlignede mig, denne gang mundtligt, med en forbryder. Men det synes jeg nu viser mere om ham end om mig.


Og så var det jo sjovt at se, da det kom frem, at Flodin havde en skjult båndoptager med. Vi siger her fra skolen undkyld til hr. Flodin, fordi den søde dame lige nappede båndoptageren fra dig. Hun må have vidst, at det er ulovligt, at optage uden at spørge om lov. At hr. Larsen truede hende ser vi stort på. Hr. Larsen fik båndopageren tilbage, efter at pseudoskeptikeren nr. 2 Dann Simonsen gik ind. Skjulte optagelser, uden at man spørger om lov har vi jo kun kendt fra historiebøgerne herhjemme, før DR og "skeptikerne" tog tråden op igen. 


I mellemtiden venter vi på "skeptikernes" bud på et kontrolleret forsøg. Jordstrålemåler Kurt Bertelsen har på Flodins gentagne spørgen meget tydeligt givet tilkende, hvordan sådan et dobbeltblindforsøg kunne gå for sig. Så nu spørger vi os selv her fra skolen: er det kun deres taktik at råbe op om et forsøg, eller mener de det virkeligt? Tiden vil give os svaret.


14. november 2003
Ja, Pressenævnet har tilsyneladende lavet nogle procedurefejl. Eller også har de ikke rigtigt sat sig ind i sagen? Efter mit svar til pressenævnet venter jeg nu spændt på, om der kommer en ny afgørelse.

Og, kære venner, det er som forventet: pseudoskeptikerne kan altså ikke finde ud af at tage imod Kurt Bertelsens klart definerede udfordring (se Astrologforeningens debatforum "Den røde Tråd"). Ja, det er jo meget nemt at råbe op om noget. Men at gøre noget ved det......??


Flodin og Simonsen sender vi en kærlig tanke. Det gode ved deres optræden er jo, at vi, i lighed med Randi`s og Winther`s ansigter, nu også kender deres. Det kan vel ikke forbavse læseren, at de fleste af vennerne fra DR og Pseudoskeptica har det koleriske temperament som det fremherskende. Fra Nordiske Skole kan vi derfor tilslutte os filosoffen Senecas vise ord: Forvent det værste, så er der ikke noget der kan forstyrre din sindsro.


Til gengæld kommer vi her nærmere og nærmere sandheden om, hvad der egentlig foregår hos DR. DR har tilsyneladende ikke kun allieret sig med tryllekunstnere (forstå mig ret, jeg elsker tryllekunstner, men hvad skal de i et alternativt forum?), men også med pseudoskeptikerne, hvoraf nogle, som vi har set, skyer ingen midler, hvoraf vold. Jeg har ladet mig fortælle, at der har været et par udsendelser, hvor DR bliver ved på samme måde som de har gjort indtil nu, hvor de nu tordner mod numerologi og homøopati. Og tænk, hvem der var "dommer". Ja, såmænd ingen anden end James Randi (homøopati) og Claus Flodin Larsen (numerologi). Ja, det svarer til at sætte en voldelig og hysterisk bokser, der ikke kender noget til anatomi men hader lægestuderende, til at rette studenternes eksamensopgaver!


12. december 2003
Det var sådan set forventet, at Pressenævnet heller ikke dennegang var i stand til at komme frem til en ærlig afgørelse. Af de kompetente mennesker, som jeg har snakket med, siden Fornemmelse for snyd, er der en del, for hvem det er almindelig kendt, at Pressenævnet løber pressens ærinde. Vi her fra skolen tilslutter os denne hypotese.


Og så kom den længe ventede artikel i Berlingske´s Weekendavisen den 5-11. december 2003, under titlen "Dumhed i Danmark". Gå ikke glip af denne chance for at læse om, hvordan Skeptica, "med videnskaben som våben kæmper mod overtro og åndsformørkelse"(!). 
M.h.t. deres påstand om åndsformørkelse læs venligst julehilsenen d. 25. december.


24. december 2003
Juleaften. Og året går snart på hæld. Derfor vil jeg gerne have lov til at sige et par ord til nogle af de mennesker i Danmarks Radio og i Pressenævnet, der i de sidste 9 måneder har holdt hånden over en journalist, hvis fornemmeste opgave det var, at prøve at "afsløre" det alternative, og som desværre selv er blevet afsløret. I burde vide bedre! 
Vi må alle frygte det onde. Men vi må endnu mere frygte ligegyldigheden.


25. december 2003
De fleste alternative behandlere bruger deres energi til at hjælpe deres klienter til at få et godt liv, og finde den åndelige vej. "Skeptikerne" tordner mod de alternative generelt, nedgør det, og påvirker andre mennesker med det. 


Resultatet for en "skeptiker" er nem at overskue. Det giver nemlig en utrolig dårlig karma, en ægte åndsformørkelse (for nu at bruge et af pseudoskeptikernes yndlingsord), at påvirke et andet menneske i en negativ retning. Uanset om det er på en fysisk eller en psykisk måde. Og når man så samtidigt med nedgør nogle behandlere, der ikke gør andet, end at prøve at fungere som et talerør for det Guddommelige så godt som muligt, forstærkes effekten af den dårlige karma. 


Vi ønsker hermed pseudoskeptikerne, Danmarks Radio og Pressenævnet en God Jul.


14. marts 2004
Kære venner, 


intet nyt fra denne front. Pseudoskeptikerne kan ikke finde ud af, at tage imod et tilbud om at bevise at det "overnaturlige" eksisterer. Det er tilsyneladende nemmere at råbe op om nogle ting end at gøre noget ved det. Hverken jordstrålemåleren Kurt Bertelsens eller astrologernes tilbud er indtil videre blevet accepteret, se også www.astro-design.dk


Christian S. Nissens svar, som han ikke ville sende, fordi sagen var under behandling i pressenævnet (ja, det er efterhånden længe siden, og pressenævnet har altså afsluttet den!) har vi heller ikke hørt noget til her på skolen. 


22. juli 2004
Som du sikkert har lagt mærke til, kære læser, har Nordisk Skole nu adresse i Malmø. Flytningen har taget en del tid, derfor er der ikke sket så meget med nærværende sag.


Som jeg har fået fortalt af nogle venner, er DR2 i gang med en udsendelsesrække over overnaturlige fænomener, og jeg glæder mig over at se, hvad indfaldsvinkel den har. Vi sender hermed DR et par gode tanker og håber (måske lidt naivt) at manipulationen, som de har udsat os behandlerne for i Fornemmelse for snyd, har givet plads til eftertanke. Og til lidt mere sobre programmer i fremtiden.


Ligesom nogle af de kollegaer, som også er blevet bedraget af DR, kæmper en brav kamp for at retfærdigheden sker til sidst, vil vi her på skolen ikke helme, før dette mål er nået. Det skal ikke være en hemmelighed, at alle lovlige og etiske forsvarlige midler bliver taget i brug til dette formål. Verdenshistorien er fuld med hændelser, som viser at den største fare er altid når uretfærdigheden får frie tøjler fordi folk ikke gør noget.


Nordisk Skoles mål er sandheden og rettens hævelse. Om Gud vil, vil dette mål blive nået. Tid spiller nemlig ingen rolle i universet.


1. november 2004
Christian S. Nissen er i mellemtiden blevet afskediget grundet "samarbejdsvanskeligheder", så derfor må vi herfra nok erkende, at Christian S. Nissen nok ikke kommer til at løbe op til sit ansvar i denne sag. I dette liv. I denne verden.


2. november 2004
Det er kommet os for øre, at Øjvind Kyrø rejser rundt i landet og holder foredrag under overskriften "Fornemmelse for snyd". Hvilket, så vidt vides, fortrinsvis foregår i kirker(!). Ja, du har læst rigtigt. 


Kære DR, som kender til dette og som har været inde på denne hjemmeside. Det ville jo ikke være muligt, at Kyrø fortsat kommer med sine snydehistorier, hvis i satte en stopper for det.


Kære præst, kære menighed som får hr. Kyrø til at holde et foredrag hos jer: hvis i måske har en fornemmelse at han er fuld af snyd - så er det måske denne indre stemme som i skulle lytte til. Spørg jer selv, hvem i gerne vil have til at holde foredrag i jeres kirke.


Hvad Kyrø`s foredrag går ud på kan vi kun gisne. Men der vil muligvis indgå nogle emner som dem som han skriver om på www.dci.dk under titlen "Fornemmelse for (selv-) bedrag", hvor han beskylder os for at have erindringsforskydelser.


Kommer Kyrø at løbe op til sit ansvar? Ja, selvfølgeligt, karma gælder for alle.


4. november 2004
.....og så kan man jo ikke undgå at undre sig over, 
- at Øjvind Kyrø tilhører en kirke, som tidligere blev forfulgt, nemlig baptistkirken,
- at de pseudoskeptiker som jeg har været i kontakt med, tilhører en trosretning som også blev forfulgt, nemlig ateisterne,
- og at vi alternative også blev forfulgt gennem tiderne. Og vi bliver det stadigvæk. Men ikke så meget mere af den almindelige kirke. Nej, nu er det de ovennævnte herrer som har overtaget jobbet.
Hvilket gør, at jeg må undre mig over, hvad de har lært af historien. 
10. del: Andres fornemmelser for Kyrø`s og pseudoskeptikernes forretningsmetoder


I forbindelse med Fornemmelse for snyd blev jeg inviteret til at medvirke i programmet. Jeg sagde ja i første omgang. Samme nat fik jeg en besked om ikke at medvirke, men i stedet spørge de ansvarlige hvad det var for en magiker, der var med. Hvilket jeg gjorde. 
Først blev der helt stille i den anden ende. Så sagde de, at der ikke var nogen magiker med, men at det var et fair program så man kunne forstå og lære. Jeg sagde ligeud at de løj og at jeg ikke ville være med ved den slags partyspil.. Det gjorde dem meget sure.
Marion Dampier-Jeans (oversat af red.)


".....Således blev der også lukket for adgangen for diverse skeptikere. Heriblandt Mogens Winther. I august måned 2001 fik Karen Boesen en henvendelse fra en prominent skeptiker Geoffrey Dean, Australien. Denne udbad sig adgang til de nye userid og password. Mails vedrørende dette blev Cc´et til Mogens Winther.


G. Dean blev naturligvis nægtet adgang til vores private område, men Mogens Winther forklarede ham straks, at han (MW) nok skulle se til, at der blev fremskaffet de nødvendige oplysninger.


Dette tog heller ikke lang tid. Kort tid efter begyndte MW i fuld offentlighed at citere fra vores private rum. Det har altid været således for disse mennesker, at almindelig anstændighed/hæderlighed ikke interesserer dem det fjerneste. Målet helliger midlerne."
Karen Boesen, på www.astrologforeningen.dk, 25. november 2003


"Det skeptikerne anklager mig for, er jo, at jeg overtræder loven. Der er jo alvorlige ting, hvorfor jeg også gang på gang har opfordret dem til at indgive en anmeldelse. Dette er dog ikke sket endnu, selv om de har hylet i årevis.
Derfor gik de jo i desperation over til FFS, hvor man jo løj, manipulerede etc. for at få det resultat, man ønskede sig. Først prøvede man at få mig til at overtræde det, man vidste, var helt almidelige astrologiske regler. Da det ikke lykkedes (hvor ville det ellers have været herligt, ikke sandt?) sendte man nogle medarbejdere til mig, der skrev under på, at de horoskoper, der var blevet mig udleveret, tilhørte dem, og de fortalte mange løgnehistorier om deres karriere i rejsebranchen, hvor en stilling skulle besættes. De skrev falsk under på attester, og da man så gik ud til befolkningen med undersøgelsen, løj man, så vandet drev. Påstod, at jeg havde anbefalet begge. Lodret løgn. Narkohandleren blev straks sorteret fra. Man "glemte" at forfælle, at man havde sendt folk til mig, der skrev under på falske attester osv. osv."

Karen Boesen, på www.astrologforeningen.dk, 25. november 2003


"Det skal oplyses, at Claus Flodin Larsen på Astrologforeningens Den røde Tråd har givet urigtigt person-oplysninger, for på denne måde at snyde/bedrage sig til en personlig ID-registrering."
Pierre Francois Bitsch, på www.webmercial.dk, 22. marts 2004


"Jeg er ikke bange for at blive bedømt, men det var præmisserne, der var gale. Hvis en bedømmelse skal give mening, skal de mennesker, der skal vurdere, også have viden om det de anmelder....."
Helle Krogh Madsen, sognepræst, som ikke ville have Øjvind Kyrø til at anmelde gudstjensten, til Kristeligt Dagblad, 1. september 2001


"Dokumentar uden dokumentation"

Kirsten Pruzan Mikkelsen, journalist, om Øjvind Kyrøs måde at lave programmet om Sai Baba på, på www.dci.dk, 2002


"Verden vil bedrages, og der kæmpes en bravt mellem det lyse og det mørke præcist som på Jesu tid. Det skulle ikke undre mig, hvis Kyrø og andre med fine fornemmelser for snyd ville have set på Jesu mirakelmageri med samme øjne som de nutiden tildeles. Sammenligningen kan synes stor, men med fornemmelse for Jesus som Gud, er det klart, at fornemmelse for snyd er større end fornemmelsen for Gud."
Jytte Ibsen, Kristeligt Dagblad, 30. april 2003
11. del: DR- og pseudoskeptikerudsagn (der viser lidt om deres tænkemåde)


"....er historierne på hjemmesiden (presseofre.dk, se foroven, red.) en imponerende hob af erindringsforskydelser."
Øjvind Kyrø til Kristeligt Dagblad, april 2003


".....brug for stimulanser, når de okkulte udfoldede sig, og vi havde svært ved at tro vores egne ører. Men vi klarede kriserne med whisky."
Øjvind Kyrø på www.dci.dk, juli 2003


"Jeg ved, hvor følsomt det er at blive afsløret."
Øjvind Kyrø til Kristeligt Dagblad, april 2003


"Andre Corell har flyttet den danske del af sin virksomhed til Sverige. Hans danske hjemmeside (denne side, www.nordiskskole.dk, red.) er lukket. Altså ikke en løgn."

Claus Larsen, IT-mand "skeptiker" og Redaktør på SkepticReport.com på www.groveloejer.dk, 17.8.2004


"....Jeg er fag astrolog af uddannelse."
Claus Larsen, på www.astrologforeningen.dk, diskussionsforum, den 10. juli 2003
og sammenlign lige de 2 udsagn med følgende:


"....en løgn må aldrig stå uimodsagt."
Claus Larsen, på www.groveloejer.dk, 17.8.2004


"...at hendes ven og "presseoffer" Andre Corell var flygtet til den anden side af sundet..."
Dann Simonsen, på www.groveloejer.dk, 19. august 2004


"André Corell hævder, at der i udvælgelsen af de viste personer med påstående overnaturlige evner ligger et klart bevis på, at programmet er forudindtaget. Dette er ikke tilfældet."
Christian S. Nissen, daværende DR-Direktør, som blev afskediget grundet samarbejdsvanskeligheder, i svaret til pressenævnet 15.8.2003. Sammenlign udsagnet med de følgende 2:


"TV2 gør sig skyldig i at sende den mere elendige serie efter den anden. Elendigheden består i, at man forsøger at bilde folk ind, at det okkulte, det overnaturlige eksisterer."
Øjvind Kyrø. Lagt på nettet af www.poulblak.dk/nytbrev22.htm under titlen "Enøjet kristen stridsmand" efter en af Kyrøs artikler i Jyllands Posten 2.10.05.


"....snakkede jeg med journalisten bag programmet - Øjvind-Kyrø - om det ikke var en god idé at lave en programserie om det overnaturlige. Jeg medvirkede bag kameraet som idémand til flere af indslagene. Desuden var jeg med på skærmen hvor jeg dels krydrede programmerne med tryllenumre som virkede overnaturlige, dels forklarede de psykologiske tekniker...."
Niels Krøjgaard, tryllekunstner, "skeptiker" på hans hjemmeside www.mastermind.dk.


"....er den fysiognomiske lære en forlængst begravet, videnskabelig fejltagelse...."
Mogens Jacobsen, tidl. overlæge, "skeptiker", i Berlingske Tidende, den 18. August 1998. Berlingske kalder her Jacobsen for Mogens Petersen. Hvad ville Berlingeren og Jacobsen sløre ved det? Til lejligheden blev der trykt et billede, som er gået igen i DR (Øjvind Kyrø) og hos skeptikerne (Mogens Winther), et billede som ikke har noget med fysiognomik eller ansigtstyding at gøre overhovedet: Hollænderen Peter Campers billede af panderne hvor der er tegnet nogle streger omkring en afrikaners og en kaukasiers hoved. Det siger sig selv, at ingen af de involverede, Berlingeren, DR eller "skeptikerne" har spurgt mig om jeg kender det billede, endsige om jeg anvender det.
Endvidere vil jeg lige gøre opmærksom på, at den fysiognomiske lære har det glimrende. Alene i Schweiz eksisterer der én stor skole (www.carl-huter.ch) samt 2 store foreninger, hvoraf den ene har over 1000 medlemmer (www.svmk.ch). Det siger sig selv, at det ikke ville kunne lade sig gøre, hvis videnskaben ikke var nøjagtig og 100% fri fra fordomme og racismus.


Og her er en skeptikers udsagn, som jeg kan bekræfte efter at have oplevet nogle af pseudoskeptikerne personligt (se længere oppe):
"The CDT (Claus Flodin Larsen, red.) Debating Technique) 
A. Demand "evidence".
B. Reject all evidence.
C. If unable to reject evidence, focus on irrelevant minutiae that have nothing whatsoever to do with the particular topic at hand
D. If unable to focus on minutiae, attempt to bury opponent in an enormous list of "questions" that no one would possibly have time to answer in its entirety, unless that person had no other life whatsoever.
E. When opponent is unable to answer even one of the questions-for whatever reason-declare yourself the winner.
F. Oh, almost forgot....whenever possible, refer to your opponents as liars"
Mark, Skeptiker, www.randi.org. lagt på www.groveloejer.dk af Karen Boesen
Virkningen er forbløffende og forvirringen stor når man udfolder sig på den måde, og når man så ovenikøbet har en skjult båndoptager med: Kristeligt Dagblads artikel fra 3. nov. 2003: "....lynhurtigt snuppede en kritisk tilhørers (Claus Flodin Larsen, red.) lille båndoptager og gav den til André H. Corell, da tilhøreren fløj op og overmandede ham. Det fik endnu en tilhører (Dann Simonsen, red.) på banen, som holdt André H. Corell fast........ " 


"Jeg har vundet sagen i pressenævnet." 
Øjvind Kyrø. Dette er igen en fordrejelse af sandheden. Pressenævnet kan nemlig ene og alene afgøre, om der skal udtales kritik, d.v.s. om en klage tages til følge eller ej. Læs i den forbindelse om sag nr. 55/2003 under www.retsinfo.dk.


"Lad mig lige prøve at forklare det, så det bliver forståeligt for dig: Når Marion Dampier-Jeans på den ene side hævder at kunne tale med de døde, "ånderne", så er det en selvmodsigelse at indrømme, at hun ikke aner noget som helst om sine afdøde kollegaer, men er nødt til at spørge fra sin hjemmeside, om ikke der er nogen, der kan fortælle hende, hvad der blev af dem. Som Willy Wegner (også skeptiker, red. Beskyldte tilrettelæggeren af TV2s Medieprogram for snyd) påpeger i sit "svar" til mit "læserbrev" meddeler hun til og med andetsteds, at hun er i besiddelse af en del af fru Melloni Rasmussens effekter, hvilket ifølge spititist-logikken burde kunne bruges til at oprette en forbindelse til det hinsides - hvis det vel at mærke eksisterede.


Der er med andre ord tale om en såkaldt contradictio in adjecto (slå det op!), der viser, at Marion Dampier-Jeans godt ved, at hun ikke er i stand til at tale med ånder! Hun er med andre ord en plattenslager - i lighed med den salige fru Melloni, i øvrigt."
Dann Simonsen om at Marion Dampier-Jeans søger materiale om fru Melloni, Futureport, 9. august 2005


"Nej, jeg mener overhovedet ikke, at de (clairvoyante og astrologer, red.) har "kræfter" - det skulle da lige være evnen til at bedrage naive mennesker, og den evne er ikke specielt paranormal!"
Dann Simonsen, Futureport, 9. august 2005
"Det er synd for de mennesker, der bruger år af deres liv og deres surt sammensparede kroner på betale diverse alternative skoleejere for at blive gjort til grin for deres egne penge. Og det er synd når de vågner op som 50-årige og må sande, at de har tilbragt livet med at kvalificere sig selv til at blive godtroende og verdensfjerne ofre for de få alternativister, der kan leve godt af deres naivitet.....Det er som sagt synd for disse mennesker. Vi har oprigtigt ondt af dem (!, red.), som forspilder deres liv på at forfølge vrangforestillinger og tegne englebilleder. Derfor gør vi, hvad vi kan, for at QPLYSE der så tidligt som muligt. Jo længere man har bevæget sig ud i overtroens vrangforstillinger, desto møjsommeligere er det at finde vej tilbage til realiteternes verden."

Dann Simonsen, Futureport, 9. august 2005


"Vrangforestillinger er en korrekt betegnelse af astrologi - og af visse sindslidendes forestillingsverden!"

Dann Simonsen, Futureport, 9. august 2005


"Hvor må det dog være dejligt i newagernes paradis, hvor de regerer, lyver, bedrager og forfalsker lige så meget, de lyster, i den "gode" sags navn. Men lad os se - mon ikke medierne har fået øje på overtroens sande ansigt."
Mogens Winther, Futureport, 10. 8. 2005


"Hvis ikke den pågældende person ønsker at levere den påståede dokumentation - så må vedkommende finde sig i at blive testet. Så enkelt er det."
Dann Simonsen, Futureport, 11. august 2005


"....En  af dem, hovedsformstyderen, der kom....."
Dann Simonsen, gymnasielærer, på Futureport, 10.03.2006
og sammenlign med følgende:


"......Måske ville det være på sin plads at minde disse mennesker (os alternative, red.) om et par paragraffer, som de var tilbøjelige til at overse i deres selvretfærdige korstog mod fornuft og oplysning (!, red.): §267. Den som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedstætte den fornærmede borgers agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder......"
Dann Simonsen, Futureport, 10.03.2006
12. del: Andre overgreb fra Pressen og Pseudoskeptierne

You can fool some people some time, but you can`t fool all the people all the time.
Abraham Lincoln 

Nordisk Skole har sat sig for at afsløre de metoder, som de ovennævnte bruger i deres kamp mod alt som vi alternative står for. Der vil derfor jævnligt komme nogle tilføjelser, når redaktionen føler at det i almenhedens interesse.

2006

CSICOP er "skeptikernes" amerikanske forening. Discovery Channel inviterede her i foråret både et par CSICOP-folk samt en russisk Pige på 15 år. Pigen kan se sygdomme i kroppen udefra, og skulle derfor bevise hvad hun kunne. Og det gik som det måtte, når der er nogle "skeptikere" med: hun ramte "kun" rigtigt 4 gange ud af 7.
Skeptikernes kommentar kan man regne sig frem til: hun skulle finde sig en anden uddannelse.
Men hold lige fast her: Sandsynligheden for at man rammer 4 sygdomme som man ikke har kendskab til ud af 7 rigtige er, iflg. Discovery 50:1! 
Og for at det ikke skal være løgn filmer Øjvind Kyrøs håndgangne mænd stadigvæk med skjult kamera: således sket ved et møde med Benny Hinn, en amerikansk Faith healer:
"....And Benny Hinn had hardly appeared on stage, before he gave the order: he whispered to an aide with a microphone, and then stared right into the main camera. After which, the camera was ordered to be shut off......Fortunately, Øjvind Kyrø had anticipated this, and had placed hidden cameras elsewhere......"
www.Randi.org, 12. maj 06, sendt af Claus Larsen
 

2009

Øjvind Kyrøs sjov historie om Statsministerens byttehandel
I YouTube kunne man for nylig se en sjov historie om, hvordan Øjvind Kyrø i TV2 gør rede for en påstand som han har skrevet i en bog: Statsministeren ville iflg. Kyrø udlevere en dansker til restforfølgelse til Indien mod at dette land bandt sig til en klimaaftale (!). 

fortsættes....

Livet består af de små ting, ikke af det store og  pompøse

sagde forfatteren Charles Dickens en gang. Derfor vil vi alternative behandlere fortsætte med at arbejde for det gode, hver for sig i det små. Det pompøse og urigtige overlader vi til folk, aviser og TV-stationer som de ovenfor beskrevne.


2012

I mellemtiden er det jo kommet frem, at Peter Lund Madsen er bekendende Pseudoskeptiker og medlem af foreningen Skeptica (se også på deres hjemmeside). Det kommer langt om længe tæt på et bevis, at panelet var forudindtaget. Ja, mange gange går der lige nogle år før også de sidste sandheder kommer frem........

Print Topback